Amerikai csillagászok 20 új csillagot találtak Napunk környezetében. Az újonnan felfedezett égitestek között szerepel a jelenleg 23. és a 24. legközelebbi csillagként nyilvántartott objektum is. A hír bejelentésével az elmúlt hat évben mintegy 16%-kal nőtt a Naphoz legközelebbi ismert csillagok száma 33 fényéves (10 parszek) távolságon belül. 

A legújabb felfedezésekért a RECONS (Research Consortium on Nearby Stars) fantázianevű kutatócsoport felelős, amely 1999 óta vizsgálja a Naphoz közeli térség csillagait Chilében felállított kis távcsövek segítségével. A csoport célja a Nap kozmikus környezetében található összes csillag felfedezése, illetve az égitestek minél részletesebb jellemzése (tömeg, evolúciós állapot, többszörös rendszerek gyakorisága). Ezáltal betekintést nyerhetünk a Naprendszer környezetének kialakulásába, amely közvetett módon Galaxisunk pontosabb megismeréséhez vezet. A közeli csillagok emellett kiváló célobjektumok exobolygó-kereső programok számára. Bolygószerű testek felfedezésével a Földön kívüli élet keresése is sokkal egyszerűbb közeli csillagok körül.   A most felfedezett húsz csillag mindegyike vörös törpecsillag, amelyek meglehetősen halvány, kis tömegű égitestek. Ezzel a Nap10 parszekes környezetében ismert 348 csillagból 239-re nőtt a vörös törpék száma, amit extrapolálva arra következtethetünk, hogy a Tejútrendszer csillagainak bő kétharmada ezen piciny és halvány objektumok közé tartozik. A csillagaszat.hu híre

]]>