http://www.sfportal.hu/images/stories/Events/Hungarocon_2007/tabortuz250.jpg” alt=”” class=”img” />na Egyesület által szervezett XXVI. országossci-fi találkozót (HungaroCon) a salgótarjániJózsef Attila Művelődési Központ felújításimunkái miatt ebben az évben Salgótarján-Salgóbányána Medves Hotelban tartották meg. A HungaroCon tervezettelőadásai rendre lezajlottak. Megvalósult, ésnépszerűnek bizonyult az első ízben most kipróbáltinteraktív előadói stílus, amikor is az előadóés közönség aktívan beszélgetettegymással.

Sajnosaz új helyszín a látogatók költségeitmegnövelte, hiszen nem a megszokott, és jóvalolcsóbb Lorántffy Zsuzsanna leánykollégiumbanvolt a szállás. Talán ezért is, de azidén kevesebben látogattak el a rendezvényre,mint ez előző 15 év bármelyikében. Azegyesület is szorultabb helyzetbe került, így visszakellett vonniuk a Képzőművészeti pályázatukat.

Burger István, Kovács Mihály, Németh AttilaNéhánytervezett program elmaradt. Ilyen elmaradt program volt az „élőszerepjáték”, amelyhiába készített a szervező felhívásta játékra, az érdeklődés hiányában,már csírájában elhalt. Elmaradt a StarWars bemutató is. AzANIMARE Kiadó(Pécs) a rendezvény első napján e-mailbanjelezte, hogy megbetegedés miatt nem tudnak részt vennia találkozón, illetve a CherubionKiadó 1 nappal arendezvény előtt jelezte, hogy az idén nem jönnekel a HungaroConra. évek hosszú sora óta aHungaroCon volt az a hely, ahol a „Nagy Csapat” évente egyalkalommal találkozott, olyan régóta, hogy azmár hagyománnyá vált. Ez a hagyományaz idén megszakadt.

Sikeres,és a résztvevők elmondása szerint nagyonhasznos volt az idei „Literátorműhely”,Vásárhelyi Lajos vezetésével. A műhely acsoportfoglalkozás bevált technikájávalműködött, vendégeket is fogadtak. A résztvevőkátlagos létszáma megközelítette azideális létszámot, amely 8-10 fő.

Dr. Sárdi Margit, a Zsoldos díj zsûrijének elnökeAprogramok között szerepelt többek között dr.Sárdi Margit előadása a magyar SF-életről, aGalaktika magazin szerkesztőinek beszámolója vagyéppen UFÓ-kkal foglalkozó előadások. Azezoterikus témák kedvelői is megtalálhattákvasárnap a számításukat. Megtartottákaz elmaradhatatlan tábortüzes partit is, illetve a pályázatokdíjkiosztásának estéjén (mostelőször szombatra került a díjkiosztó, ígynem a vasárnapi zárás programja volt) fogadásvárta a vendégeket.

Megismerhettüka szárnyait most bontogató ABYSS-MAGAZIN vezetőjét,Vastag Zoltánt, aki a www.abyss-magazin.gportal.huoldal gondozója, és aki máris azon dolgozik,hogy a Preyer Hugo emlékére novellapályázatgyőztes novelláit a weboldalra feltegye. Az Avana Egyesülettagjai is aktívabbak lettek. Máris dolgoznak azon, hogyha nem is egy nagy terjedelmű antológiát, de a 2 éveabbahagyott Avana Arcképcsarnok c. kiadványukat 2006.őszén ismét megjelenthessék.

{mospagebreak title=A Kozmikus élet pályázat nyertesei}

A„Kozmikus élet” pályázat nyertesei

Azidén márciusban az Ufómagazin szerkesztőségeés az Ufószövetség sajtócikk,tanulmány és képzőművészetkategóriákban pályázatot hirdetett,amelyhez kapcsolódott az Avana Sci-fi Egyesület ésa Jövő Háza Alapítvány is. Az írásokelbírálását HargitaiKároly szakíró, SzalontaiKriszta szerkesztő és PusztaySándor főszerkesztő végezte, míg aképzőművészeti alkotásokat MikóLászló vezető tipográfus, PusztayRéka grafikus és PusztaySándor főszerkesztő zsűrizte. Az írásműkategóriákban 12 szerző összesen 16 dolgozatotküldött be

Aképzőművészeti kategóriában 13 alkotóösszesen 38 művel jelentkezett, köztük fotókkal,számítógépes és szabadkézigrafikákkal, illetve festményekkel.

Asajtócikk és tanulmány kategóriáta bírálóbizottság összevonta

Elsőhelyezést ért el

KalmárJános (Budapest) Az óegyiptomi orvosláscsodái és Bolyki Tamás (Ózd) Azörök sárkány című munkája.

Másodikhelyezést ért el


BallaZsuzsanna (Nyergesújfalu) Emberek, ufók, őrültekés Fekete Annamária (Szeged) Óriásobjektumok hazánk légterében című írása.

Harmadikhelyezést ért el

LaczaGábor (Szekszárd) Hova ez a nagy sietség?című írása.

Aképzőművészeti alkotók között

Elsődíjat kapott Vásárhelyi Péter(Budapest) fotósorozata.

Másodikhelyezést értek el

MózesMarcell (Sopron) számítógépesgrafikái és

BallaZsuzsanna (Nyergesújfalu) nagyméretűfestménysorozata.

Harmadikhelyezést értek el

PetlánovicsJózsef (Marcali) és

GereAttila (Svédország) grafikai munkáiért.

AzAVANA Egyesület által hirdetett pályázatokdíjazottjai.

A”Preyer Hugo emlékére” novellapályázatdíjazottjai:

 

Ihelyezett:

HonfyÁgnes Ilona – Kiatarcsa

„Anemlétező könyvek könyvtára” c.novellájával

 

II.helyezett:

MaronTiborné – Pusztavám

„Szépséges rémségem” c. novellájával

 

III.helyezett:

LaczaGábor – Szekszárd

„Holdreklám”c. novellájával

 Apályázatra 62 novella érkezett, 26 alkotótól.

 

A2006. évi Zsoldos Péter Díj

Regény– kategória: Lovas Lajos- Agydobás

 

Novella– kategória SzélesiSándor – Galileo

]]>