Nyomdába került, és előreláthatólag november közepén jelenikmeg a legújabb Mysterious Universe antológia, az Evolvens kalózai. Akötet a frissen alakult Graal Kiadó gondozásában jelenik meg.

A Mysterious Universe különös mérföldkő egy legalább 250 ezerfényévnyi, három és fél galaxison átívelő rendszer irodalmában, pluszmég pár azon túl eső falucskáéban is.
Roberto Quaglia olasz író, az Európai SF Szövetség alelnöke Az Az evolvens kalózainak alkotói remek ízléssel írnak igazán"aranykori" science-fictiont, amilyeneket imádtam fiatal koromban,amikor képzelőerőm ébredezni kezdett. Ian Watson az „Ian Watson teljes Warhammer 40,000 Univerzuma”, az „Úr világa” és a „Nehéz kérdések” szerzője
TARTALOM: I. M. Brod kötetindító novellájában a Zágonyi Károly nehézdandár sorsát követi nyomon az energiaháború vészterhes napjaiban, majd Harrison Fawcettegy különös, elméleti időutazásra invitálja az olvasót. Írásánakfőszereplője, egy csinos, egyetemista lány, aki különleges párhuzamokralel Hitler és Napóleon életében. Arra a következtetésre jut, hogytitokzatos Katedrális állhat a háttérben. De vajon mit szól ehhez aKatedrális? Gabriel B. Cobbler főhőse egy soha nem látottszárazföldi ütközetről számol be, amelybe csupán véletlenül csöppentbele, s ahol az ember csak áldozat lehet. Dave Howard novellájaegy elképzelhetetlenül szerencsétlen nap eseményeit eleveníti fel. Atörténetet egy nagyszájú csempész beszéli el, akitől mindenki a hajójátszeretné megszerezni, és aki estére egy egész konföderációt magáraharagít. Böszörményi Gyula egy waharián techosámán által készített szerkezettel bűvöli el olvasóit, és őrjíti meg űrben csatangoló főszereplőjét. Kevin H. Twelveviking kalózai pedig azt teszik, amit a vérük diktál: rabolnak ésfosztogatnak, néha józanon, néha részegen. Egészen addig, míg egyűrszentélyben szembe nem kerülnek a legsötétebb fekete mágiával. Anthony Sheenardkötetzáró írásában York Ketchikan békésen várja egy régi barátját egymetropolisz űrrepterén, amikor rálőnek egy rakétával. Ha a titokzatosmerénylő számolt volna azzal, hogy tettének milyen súlyoskövetkezményei lesznek, nyilván jobban céloz… A novellák kalandosan, időnként humoros és könnyed stílusban idézikfel a harmadik évezred egy-egy pillanatát. Néha korok és évszázadokválasztják el őket egymástól, ám aki kézbe veszi e kötetet, az rögtönmegérzi az összekötő szálat: a Mysterious Universe varázslatosatmoszféráját.]]>