„Mielőtt elvész anyom”
A magyar kultúrkincs fontos része a középkori Magyarországépített öröksége. Ennek ránk – az utókorra – maradt része óvni, védeni valókincs. A rengeteg háború, pusztítás után is jelentős mennyiségben köszönnekránk a régmúlt templomai, várai, apróbb emlékei. Még ennyi viszontagság után isbőségesen akad látni, és mentenivaló. A Kárpát medence még mindig a világ tánlegnagyobb középkori műemlék-együttese. Nagyságrendileg 2500-2600 egyenként is óriásiértékű középkori műemlék vár még arra, hogy egy kicsit felfigyeljünk rá.


Ám ez a felbecsülhetetlen értékű kincs ma is mostohán vankezelve, nincs összefüggően feldolgozva, bemutatva, sok esetben sorsára hagyvapusztul. Ezt a tarthatatlan állapotot szeretnénk megszüntetni, ám a munkalassan halad. Pénzügyi forrásaink végesek, lehetőségeink ezáltal korlátozottak.El kell készülnie végre egy teljes jegyzéknek, és fotótárnak, mely a teljességigényével bemutatja és ismerteti középkori örökségünket. Nincs sok idő, lévén ezekaz építmények napjainkban is folyamatosan pusztulnak. Jó néhányuk az elmúltévtizedekben semmisült meg. Rengeteg eltüzelt kazettás mennyezet, építőanyagnakszéthordott freskós templom sorsa figyelmeztet arra, hogy ha legalább emlékétés üzenetét meg akarjuk őrizni múltunknak, akkor nem várhatunk a cselekvéssel.Intő példa a szovjet hadsereg, majd a honvédség által lőtéri célobjektumkéntszétlőtt Várpalotai árpád-kori templom, és a hasonló sorsra jutott Ruszkini(felvidék) szintén árpád kori freskós templom, ahol a szlovák honvédség egyképileg dokumentálatlan Szent László legendát ábrázoló freskókincset lőtt szét.és ez mindössze néhány éve volt. Tudomásunk van rengeteg dél-erdélyi,szórványvidéken lévő freskós templomról is, ahol tető már nincs, gyülekezet se,ha most nem készül el a dokumentáció, akkor 10 év múlva ezek is a nyom nélkülelveszett emlékek sajnos hosszú sorát fogják gyarapítani.

Ezredévek elnevezésű programunkat az 1000 éves SólyiTemplomért Alapítvány keretein belül működtetjük, az ország egyik dokumentáltanévezredes múltú templomának rang-jára emelve az összes elfeledett értéket. Júliustólindul honlapunk – www.ezredevek.hu –melyen, ha a munka elvégzéséhez elegendő forrás összeáll, megtalálható leszezen emlékek egyenlőre részleget, idővel teljes tára. Körül-belül 5-6 év alattszeretnénk a lehetőségekhez képest TELJESEN feldolgozni a Kárpát-medence összesközépkori épített emlékét. De ehhez önmagunk kevesek vagyunk, ehhez az önöksegítségére is szükség van. Mivel az Árpádok korának ránk maradt hagyatékaössznemzeti ügy ezért is szeretnénk kérni, hogy lehetőségükhöz mérten segítsék,támogassák munkánkat.

Az Alapítvány számlaszáma: 73200189-11106258
(A KÖZLEMéNY rovatban kérjük feltüntetni: Ezredévek)

Tisztelettel és köszönettel:
Papp Atilla
Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány kurátora, a programvezetője

]]>