Azamerikaiak arra hivatkoznak, hogy az 1996-os legutóbbi„űrszabályozásuk” óta újabb biztonsági kockázati tényezők merültek fel,amiknek következtében veszélyben érzik műholdjaikat. Ennek érdekében azúj űrdoktrína engedélyezi majd különböző fegyverek világűrbe történőtelepítését. Az Egyesült Államok főleg lézer- és energiafegyverekszolgálatba állításán gondolkodik, így gondoskodva Föld körüli pályánkeringő mesterséges holdjainak biztonságáról. A nemzetközi médiavisszhang kritikusan reagált a bejelentésre, szakíróka világűr hadszíntérré változtatását róják fel az USA-nak. Megszólaltakaz orosz illetékesek is az ügyben: Valerij Loscsinyin, Oroszország ENSZnagykövete szerint az amerikai tervek egy új fegyverkezési versenykezdetét jelenthetik, minek következtében a földi telepítésűatomfegyverek száma is jelentősen megnövekedhet. éppen ezért Loscsinyinkérte a világ nemzeteit, – elsősorban természetesen az EgyesültÁllamokra gondolva – hogy tartózkodjanak a jövőben az űrfegyverkezésmegvalósításától. Oroszország nem először fejezte ki űrfegyverek telepítését elítélőszándékait. 2005-ben Szergej Ivanov védelmi miniszter jelentette ki,hogy minden, a világűr militarizálására törekvő ország ellenválaszlépéseket tesznek majd. Ivanov akkori szavai, akárcsak mostLoscsinyiné, burkoltan az Egyesült Államoknak szóltak, hiszen aBush-kormányzat már egy éve is foglakozott egy műholdvédelmi-rendszerkiépítésének lehetőségeivel. Szergej Ivanov, szintén 2005-ben, kínailátogatásakor közölte: Oroszország van olyan erős, hogy azonnalreagáljon, ha a világűrben a nemzetközi megegyezéseken kívül esőtevékenységet észlel. Az orosz politikus leszögezte, hogy az űrben csakkommunikációs, hírszerző és célkereső katonai feladatokat lehetvégezni, fegyvertelepítést nem. Az oroszok reakcióinak több oka is van. Az egyik az, hogy űrhajóikkaltöbb ország rakományait is ők juttatják a világűrbe, sokszor úgy, hogynincs tudomásuk a szállítmány pontos tartalmáról. Ha a későbbiekbenkiderülne, hogy fegyvert „fuvaroztak” Föld körüli pályára, Moszkvakínos diplomáciai botrány elé nézne. Az űrfegyver-ellenesség másik okavalószínűleg az, hogy az oroszok nincsenek felkészülve egy újabbfegyverkezési versenyre. Főleg úgy, hogy az amerikaiak mellett az egyrejelentősebb űrbéli terveket szövögető Kínával is ellenfélként kéneszámolni. Az amerikai űrdoktrína, az űrfegyverkezési tervek már korábban isvitákat váltottak ki. Nyárra tehát a Fehér Ház előállhat véglegeselképzeléseivel, amik egy új csillagháborús terv megvalósítását, sújabb diplomáciai  pengeváltásokat eredményezhetnek.

]]>