Lehet már annak, több mint tízéve is, amikor egy kedves szerepjátékos barátomat látogattam meg otthonában, ésmikor felértem hozzá, egy kis kompánia ült körül egy asztalt, s valamiféle számomraismeretlen kártyajátékot játszottak. Látszott rajtuk, hogy feszülten figyelnekés koncentrálnak. Mivel nem siettem, ezért leültem mögéjük és sasoltam, mi isez a játék. Mondanom sem kell, a parti egy tarokkparti volt…

Ott elhatároztam, hogy én is megfogom tanulni ennek a remek kis játéknak a szabályait. Azóta is, ha tehetem, ésösszejön a kellő számú játékos, nagy örömmel veszek részt tarokkozásban, ésennek okán gondoltam, hogy megismertetem veletek a játék alapjait, hátha másokis kedvet kapnak hozzá. Azért csak az alapjait, mert a tarokk, ha jobbanbelemélyed az ember, olyan komplex rendszer, hogy nehéz róla röviden éssommásan írni. és még mielőtt belekezdenék egy megjegyzés: Aki tényleg szeretnejól tarokkozni, annak nem elég csak a szabályokat ismernie. Legjobban teszi, haeleinte – mint ahogy tettem én is – beül egy parti mögé kibicnek, és csakfigyeli a játékmenetet. Komoly tapasztalatokra lehet így szert tenni!

A tarokk története röviden

Nyilván mindenkinek feltűnik ahangalaki hasonlóság a tarot és a tarokk szavak között. Ez természetesen nemvéletlen. A tarokk játékhoz használatos kártyák lapjainak eredete a tarotban,(amely szó francia eredetű) az ezoterikus jóslásra használt kártyákban rejlik,már ami a 22 tarokk-értékű lapot illeti. A tarotot azonban önmagábanszentségtörés lenne egyszerű játékra használni, ezt minden jós tudja, így apaklit kibővítették további, úgynevezett figurás lapokkal, s így márkialakulhatott a tarokk, mint szórakozási forma. A tarot eredetije valamikor aXIV. Század végén, XV. Század elején készült Itáliában, Milánóban. Kétcsoportra lehet bontani a lapokat, a nagy és a kis Arkánumra. A nagy arkánumbankap helyet a 22 tarokk lap, a kis arkánumban pedig 56 úgynevezett kiegészítőlap. Az egész pakli tehát 78 lapos. Ebből maga a tarokk játék mindössze csak 42lapot használ (22 tarokk, és 20 figurás) Természetesen léteznek a tarokknaktovábbfejlesztett változatai is, amelyek több lapot is használnak, de azokramost nem térnék ki, maradjunk az alapoknál. Az olasz eredet után a tarokk(tarocchi) hóditó útra indult Európában. A XV-XIX. Századig játszottákmindenfelé, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, sőt a Britbirodalomban is.

A mai értelemben játszott tarokkjáték legegyszerűbb formája, ahúszashívásos vagy Paskievics-tarokk. Ez a „legegyszerűbb” kifejezés netévesszen meg senkit, ugyanis ez a fajta tarokk is meglehetősen összetett ésszórakoztató. Akiről a játék a nevét kapta, az Ivan Fjodorovics Paskievicstábornok, varsói herceg, aki részt vett az 1848-49-es szabadságharcleverésében. Többen úgy gondolják, hogy a játék megnyeréséhez szükséges minimum48 pont és az 1848-as események között van valamiféle logikai összefüggés, deez még egyáltalán nem bizonyított. A mai magyar változat, a XIX. Században egyosztrák játékváltozatból fejlődött ki, és hamar az akkori értelmiség ésdzsentri réteg kedvelt szórakozásává vált. Ki ne hallott volna, mondjukMikszáth Kálmánról, amint egy kisvendéglő kockás abrosza felett pipázva,adomázgatva tarokkozott írótársával, Jókai Mórral? Vagy példának okért areformkor egyik kimagasló alakja, Kossuth Lajos is nagy rajongója volt a tarokkjátéknak. Olykor ezeknél a dzsentri asztaloknál, egész vagyonok, birtokokcseréltek gazdát egy-egy tarokkparti jóvoltából. Ám az államszocializmusidőszaka alatt, pont emiatt, a főúri-értelmiségi jellege miatt kerültméltatlanul háttérbe a játék. Szerencsére a változás szele a tarokkra ishatott, és manapság ismét főnixmadárként támadt fel hamvaiból a kultusza éskultúrája.

 {mospagebreak title=Paskievics tarokk}

 A húszashívásos vagy Paskievics tarokk

A tarokk játékhoz négy játékosszükségeltetik. Az ultival ellentétben nem szóló, hanem majdnem minden esetbenpáros játék, ezért a partnerek közt nagy összhangot igényel. A dologpikantériája azonban az, hogy nem minden leosztásban ugyanazok a partnerek, ígyaki az előbb a társ volt, a következőkben az ellenfél lehet.

A kártyacsomag, mint említettem 42 lapból áll, 22 tarokk, és20 figurás lap. A tarokkok közül 21 lapon római számok szerepelnek I-XXI-ig, éstarokknak számít még a bohócot ábrázoló úgynevezett skíz. Figurás lapok akirály, dáma, lovas, bubi (vagy botos) a tízes (a fekete lapoknál) és az ász (apiros lapoknál). Ez egyben értéksorrend is. A tarokkok közül a skíz alegerősebb, ő „mindent üt”, innen lefelé XXI-től I-ig, amely legkisebbtarokknak saját neve van, ez a pagát. A figurásak közül a legértékesebb akirály (5 pont), utána a dáma (4 pont), lovas (3 pont), bubi (2 pont), a tízesés az ász (1 pont). A tarokkok egy pontot érnek, kivéve hármat közülük.

A tarokkok közt van három, amelykitüntetett helyet foglal el. Franciául ezeket „honneur”-nek (honőr), azaz„tiszteltnek” hívjuk. Ilyen a skíz, a XXI-es lap és a legkisebb tarokklap, apagát. Ezen lapok értéke 5 pont. Nagy honőrök a skíz és a XXI, kis honőr, pediga pagát. Csak ezen lapok valamelyikének birtokában lehet majd a játékbanlicitálni, de erről később.

Íme egy példasorozat a figuráslapokra:

Nagyon fontos kellék még atarokkban a kalap. Most gondolom, sokan furcsállják, hogy mit keres egykártyajátékban egy kalap – leszámítva persze, hogy abba dobják a pénzt esetleg-, de rögtön elmagyarázom. Először is azt kell leszögeznem, hogy a tarokk egynagyon konzervatív, tradicionális játék. Erre még ki fogok térni később. Ez akalap, ahogy eredetileg nevezték a „polgármester kalapja”, is egy ilyentradíció része. Ennél a fejfedőnél előny, hogy minél viccesebb legyen, ugyanisennek a viselése egyfajta büntetés, „megszégyenítés” a játékostársak előtt. Ezta büntetést egyfajta figura teljesítésének elszenvedésével lehet kiérdemelni.Ez a figura az úgynevezett XXI-es fogás. A sapkát az viseli tehát, akinek aXXI-es tarokk lapját az ellenfél sikeresen leüti a skízzel. A kalap, sapka,fejfedő legyen tehát minél viccesebb. Emlékeimben még élesen él a kép, amikoregy régi ismerősöm, Perger Csabi fején sokáig ott éktelenkedett egyKu-Klux-Klánéra emlékeztető, papírzacskóból készített csuklya, két lyukkal aszeménél, fejfedő gyanánt.

 {mospagebreak title=Játékmenet}

A játék menete, licit és bemondások

A játékmenet az óramutató járásával ellentétesen halad. Azosztáskor először minden játékos 4 lapot kap, majd az osztó fentről lefelé(azaz a sorrend megfordul) leszámol 6 kártyát, ez lesz a talon, és végül mindenjátékos kap még 5 lapot. Így mindenkinél lesz 9 lap, és hat, pedig a talonban.Mindenki megnézi a lapját, s eztán következik a licitálás a talonban lévőlapokért. Legfontosabb szabály, hogy licitálni csak az a játékos licitálhat,akinek a birtokában van legalább egy honőr. Ők licitálhatnak, de a licit nemkötelező. Akinél nincs honőr, azoknak passzolniuk kell. A licitek a következőklehetnek: három, kettő, egy, szóló. Minden licit azt jelenti, hogy a licitálójátékos hány lapot szeretne felvenni a talonból. A licit fentről lefelé zajlik,azaz először a háromnak kell elhangzania. Ha egy másik résztvevő is küzd ajátékossá válásért, akkor neki kötelessége „tartani” ezt a licitet, és erre azeredeti licitáló dönthet úgy, hogy mond kettőt, vagy átadja a jogot a másikrésztvevőnek a játékra. Minél alacsonyabbra meg le a játékos a licittel, annálértékesebb lesz a parti. Ha megvan, ki nyerte a licitálást, akkor fel kellhúzni a megfelelő számú lapot, ám a nyertes dönthet úgy, hogy a licit értékénélkevesebb lapot vesz fel (azaz mondjuk hárommal nyerte a licitet, de úgygondolja, neki elég 1 lap, akkor a parti értéke 3 pont lesz 1 pont helyett.).

Amint a talon lapjai kézbekerültek, mindenki annyi számú lapot kell ismét letegyen, amennyit felvett, deitt cserélhet más lapra. Ezt nevezik skartolásnak. Fontos szabály, hogy honőrtés királyt TILOS a skartba helyezni! Tarokkot, pedig csak akkor, ha más figuráslapot már nem tudunk. Ilyen esetekben a letett tarokk lapot, színnel felfelékell elhelyezni, és szóban is jelezni kell, hogy „Tarokk fekszik”. Ennek azelső játékkörig nyíltan is kell maradnia, utána lefordulhat {mospagebreak title=további szabályok}

Bizonyos esetekben ezutánlehetséges a parti semmissé nyilvánítása, mégpedig olyankor, ha a következőkombinációk közül valamelyik előfordul valakinél:
  mind a négy király egy embernél van;
a XXI­-es egyetlen tarokként;
  a pagát (I) egyetlen tarokkként;
  kilenc színes lap, nincs tarokk;
  a XXI­-es és a pagát, valamint hét színes lap

Ha ez bekövetkezne, akkor újosztás jön.

Amint ez megvolt, immáron tudjukki a játékos, lekerültek az osztó keze mellé, majd következik a partner hívása.De még előtte, ha valakinek 8 vagy 9 tarokkja van a kezében, akkor extra 1 vagy2 pontért ezt lehet közölni. Eztán elhangzik a „Segít a húsz”. Azért nevezikhúszashívásos tarokknak ezt a változatot, mert ebben a játékos a legtöbbesetben a XX-as tarokk birtokosát hívja partnerül. Ha a játékosnál van a XX-astarokk is, akkor a nála nem lévő legmagasabb tarokkszámot hívhatja meg (vagyextrém esetekben saját magát is, de erről majd máskor), azaz mondhatja, hogy„Segít a tizenkilenc” „Segít a tizennyolc, stb..”

Ebből a meghívott tarokk gazdájatudja, hogy ő a játékos párja, a másik két partner pedig az ellenpárt alkotja.

 {mospagebreak title=Bemondások}

Ha kialakultak a párok, akkorfolytatódhatnak a bemondások, melyek ennél a tarokkfajtánál a következőklehetnek:

 „Tous les trois” (vagy kiejtve tulétroá), esetleg tuli: Ennekjelentése „mind a három”. Ezzel azt vállalja a játékos, hogy a partnerével minda három honőrt elviszik. A legkisebb bemondás, értéke 2 pont alapban (csendben1). Ha bemondásra kerül, akkor szinte biztos, hogy teljesül is.

 Négy király: Ezzel a játékos azt vállalja, hogy ő és partnere minda négy szín királyát elviszik ütéseikkel. Nem túl nehéz figura, de ugyanakkorezt a legkönnyebb elbuktatni, ezért a legtöbbször meg is szokták kontrázni.értéke 2 pont (csendben 1)

Dupla játék: A partnerek vállalják, hogy ütéseikben hazaviszik alapok összes pontértékének háromnegyedét, vagyis legalább 71 pontot, miközbenaz ellenfél pontjainak száma értelemszerűen nem haladja meg a 23­-at. A figuradíjazása úgy történik, hogy csendes teljesítés esetén a játék megnyeréséértjáró pontokat megkétszerezik, ha pedig a duplajáték be lett mondva, megnégyszerezik.Teljesítéséhez általában erős lapok szükségeltetnek.

Volát: A játékosok azt vállalják, hogy mind a kilenc ütést őkviszik haza. Az ultiban ennek a megfelelője a „durchmarsh”. Díjazása csendben ajáték megnyeréséért járó pontok háromszorosa, bemondva hatszorosa.

Pagátultimó,másként pagátulti.: Az utolsó ütés a pagáttal (az I­-estarokkal) történik. A csendes pagátulti díjazása 5 pont. Sikeréhez szükséges,hogy kilencedikre maga a pagát üssön. Amennyiben a pagátot kilencedikrejátsszák ki, de azt egy másik tarokkal leütik, a pagátulti elbukott, és apartnerek 5 pontot fizetnek a másik oldalnak („pagátulti-fogás”). Ezmég akkor is így van, ha az ultit a pagátos partnere „fogta el”. Habemondták, a figura díjazása 10 pont. A bemondott pagátultimó három módonbukhat el:

  • a pagátot az utolsó ütésben leüti egy tarokk;
  • birtokosa a pagátot kijátszani kényszerül a kilencedik ütés előtt;
  • a pagát nincs is a bemondóknál (ritka, de megesik).

Huszonegyes fogás: A játékos vállalja,hogy a skíz leüti, „elfogja” az ellenfél XXI­-esét. Díjazása: 21pont. Akinek elfogták a XXI­-esét, az lesz új „polgármester”, ő viseli akalapot. Nem számít XXI­-es fogásnak, így nincs is díjazva, ha a skíz és a XXI-­espartnerek, és a két lap azonos ütésbe esik. A bemondott XXI­-es fogás jutalma42 pont; ha a XXI- ­es megszökik (amire jó az esély), vagy nem is volt azellenfeleknél, a bemondók fizetik a 42 pontot. A bemondott és teljesítettXXI-es fogás ritka figura, mint a fehér holló. Eddigi játékaim soránmindösszesen kétszer láttam bemondott és teljesített XXI-es fogást, pontamiatt, hogy relatíve könnyű kivédeni a XXI-es elmenekítésével. (Mi csak úgynevezzük: „Fut a gyáva, ott szalad.”) Csak bizonyos ülésrend és lapkombinációkedvez neki igazán.

 {mospagebreak title=további  lehetőségek}

Természetesen az ellenpár részérőlminden figura megkontrázható, így növelve annak értékét, illetve izgalmasabbátehető így a parti. Ez tovább fokozható, a hatványozás szabályaival (azaz 2pontos figura kontrázva 4, rekontrázva 8, szubkontrázva 16 pontot ér) így: kontra,rekontra, szubkontra, hirskontra, mordkontra. (Nem hivatalosan van egy végsőkontra, a Fedák Sári, aminél már nem lehet magasabbat mondani). Ám aszubkontránál nagyobb kontrák igen ritkán fordulnak elő.

A kilenc ütés (parti) vége utánjön az elszámolás, amikor megnézik kinek mit sikerült teljesítenie vagyelbuknia a bemondott – vagy éppen csendes – figurák közül, és ennek megfelelőenkiosztani a pontokat, babszemeket, egyforintosokat, ki milyen tétben játszik.

A játéknak természetesen mindezekfelett rengeteg finom kis nüánsza van, amelyre most nem szeretnék kitérni.Mindenki, akit érdekel, az látogasson el a: http://www.pagat.com/tarot/xx-hi _hu.htmloldalra, ahol sokkal bővebb információk állnak rendelkezésre a játék emeváltozatáról.

  {mospagebreak title=Magas  és  Közép  tarokk}

Illusztrált, vagy közép tarokk és amagas tarokk

Ezt a két játékformát csakemlítés szintjén szeretném most csak előhozni, mert ezek megfelelő szintű űzésefeltételezi, hogy a húszashívásos tarokkban már otthonosan mozgunk. A magastarokknál, pedig ez hatványozottan igaz, ott elvárható már a középtarokk alaposismerete is. Jómagam már több mint 10 éve játszom tarokkot, de még nemmerészkedtem a magas tarokk területére; az izgalom igényemet a középtarokk isbőségesen kielégíti. A középtarokk és a magas tarokk is hasonlóan zajlik, minta Paskievics, ám ebben további bemondható és teljesíthető figurák is vannak,úgy, mint pl.:

Közép vagy Illusztrált tarokk bemondásai

Centrum (az 5. ütés a XX-as tarokkal lesz)
Kismadár (a 6. ütést a XXI-es viszi)
Nagymadár (a 7. ütést a Skíz viszi)
Pagátuhu (a 8. ütést a pagát viszi)
Királyultimó: (Az előre megnevezett színű király viszi az utolsóütést)
Királyuhu: (A 8. ütést az előre megnevezett színű király viszi)

 
Magas tarokk bemondásai

Pagátfácán: Az első ütés elvitele a pagáttal.
Sasfácán: Az első ütés elvitele a II-es tarokkal.
Párosfácán: Az első ütést a XXI.-es viszi, de az ütésben benne vanvagy a pagát, vagy a II-es.
Sasultimó: Az utolsó ütést a II-es tarokk viszi.
Színcsalád: Az utolsó három ütést egy megnevezett szín viszi.
Három király, vagy Betlehem: Az utolsó három ütés mindegyikétkirályok viszik.
Zárópáros: A 8. ás a 9. ütésben a II-es és a pagát üt.
Pagát-, sas-, királykismadár: A 6. ütést a pagát, a II-es vagy egymegnevezett király viszi.
Pagát-, sas-, királynagymadár: A 7. ütést a pagát, a II-es vagy egymegnevezett király viszi.
Sasuhu: A 8. ütést a II-es tarokk viszi.

Ezen felül a középtarokkban és amagasban is vannak speciális licitálási és invitálási szabályok is, amelyeketszintén a fent említett oldalon olvashattok el részletesebben.

{mospagebreak title=Hagyományok}

 Tradíciók és szokások

Mint azt említettem korábban atarokk nagyon tradicionalista játék. Vannak általános szokások és tradíciók,amely a játék gerincét képezik, de olykor kialakulnak – csakis az általánosszokások mellett – helyi tradíciók. Nálunk egykor például tradíció volt, hogyha csütörtök este, akkor tarokkparti a kiskocsmában.

Vannak az osztásnak is ilyeníratlan szabályai, mint az emelésnél a koppintás vagy az egy lapot emelés. Haaz osztónak a tőle balra ülő egy lapot emel, akkor a lapokat egyesével, körbekell kiosztani mindenkinek. Ha azonban koppint egyet a pakli tetején, akkorminden játékos mond egy számot 1 és 4 között, és annyiadik 9-es lapleosztástkapja egyben. Ez a két emelési mód elősegítheti a tarokkok jobb keveredését éselosztását, de a tapasztalat az, hogy az osztók ferde szemmel néznek arra, akigyakran él velük.

Szokás még az is, hogy amíg azelőször lapot kapó, az osztótól jobbra ülő játékos nem nyúl a kártyáihoz és nemnézi meg azokat, addig tiszteletből a többiek sem teszik. Legalább is abban akörben, amelyikben én játszom, ez szokás volt.

Aztán ilyen szokás még a „partnernem tart kárót, de ha tart, akkor sokat tart”. Azaz, ha nálam van a húszas vagyolyan magas lap, amivel jó eséllyel partner leszek, akkor hogy a színegyezésesélyét csökkentsük, partnerként, igyekszem leskartolni a káróimat. Kivéve, hasok van belőle, mert akkor megtartom.

Vagy ott van a másik kedvencmondásom, aminek igazi alapja nincs, szerintem csak amolyan szállóige, ez,pedig így hangzik: „Pikken csúszik a pagát”. Azaz sokszor előfordult, hogy apagát olyan színkört ütött és vitt el, amely csak pikk figurás lapokból állt.Innen eredhet ez a mondás. Egy kis utánajárással lehetne még ilyenbeidegződéseket találni számolatlanul, de egyelőre szerintem, legyen elégennyi. Aki bővebben érdeklődik a tarokkjáték iránt, annak ismét csak ajánlanitudom ezt a remek kis honlapot: http://www.pagat.com/tarot/xx-hi_hu.html

 

Végezetül remélem, hogy sokankedvet kaptak a kipróbálásához. Nekik sok türelmet és kitartást kívánok, éscsak annyit mondok zárszónak, hogy: „Segít a húsz, tulétroá, passz.”

]]>