Dienes István Bevezetés a Dimenzió-tudományba – A Dimenzió-tudatosság kora címen előadássorozatot indít február 21-én, szombaton, Budapesten. Dienes István mérnök-kutató, a Maharishi Védikus Tudományok és Tudattechnológiák tanára, valamint a Stratégiakutató Intézet Tudatkutatási és Elméleti Fizika csoportjának vezetője. Az előadó közel húsz éve foglalkozik a magasabb tudatállapotok közvetlen megtapasztalásával és kutatásával, illetve ennek révén a valóságot észlelő tudat fizikájának és az agy működésének lehetséges modellezésével. Ennek keretében, illetve Maharishi Mahesh Yogi útmutatásainak segítségével az előadó kidolgozta a valóság és a tudatosság egy új modelljét, melyet Tudat-Holomátrixnak nevezett el. Az itt elhangzó előadássorozatban első ízben avatja be felfedezéseibe az érdeklődőket. Az előadássorozat 2009. február 21.-én, szombaton kezdődik, a első előadása délelőtt 10-órától 13 óráig. Helyszíne: 1051 Budapest, V. kerület, Október 6. utca 19, IV. emelet: Élet Központ. Belépődíjak: 1600 Ft, illetve 2100 forint, kinek-kinek anyagi lehetőségének megfelelően. Az előadássorozat címei: A Mindenség Elmélete – A végső tudás szerkezete – A Tudat valósága Mi a végső igazság? Nos, ebben az előadássorozatban közérthető módon feltárjuk a valóság működését leíró végső elmélet szerkezetét korunk tudományos értelmezése, valamint a védikus tudattudomány ismeretein keresztül. Majd a két terület egyesítésével megvilágítjuk a tudat szemünk előtt feltáruló rendszerét vagy fizikáját, melynek segítségével felépítünk egy új valóságmodellt, aminek megvizsgáljuk életünkre és létezésünkre kifejtett hatásait. A Tudat és a Valóság – A valóság tudatossága Mi a Tudatosság? A Tudatosság természetének és szerkezetének megértésével készen állunk a valóság tudatos észlelésének feltárására, melynek keretében megismerjük az ember által megtapasztalható magasabb tudatállapotokat, illetve az egyes tudatállapotokhoz tartozó valóságdimenziók szerkezetét. A Dimenziók és a valóság – A Valóság Dimenziói Mik is azok a Dimenziók? A tudatosságot és a valóságot létrehozó dimenziók – vagy kiterjedési irányok – megismerésével, minden korábbi ismeretet a dimenziók szerveződésére és kölcsönhatására vezetünk vissza. Ennek fényében feltárjuk, hogyan hozza létre a tudat a különféle dimenziókat és az őket megtestesítő valóságokat. Felszínre hozzuk a tudatosság dimenzió- és valóságkeltő aktivitásának titkát. Dimenzió-tudatosság – Öntudatos ideghálózat-szerveződések – Tudat-Holomátrix Hogyan születik az idegháló? A tudatos dimenzió- és valóságteremtés módszerének megértésén keresztül bemutatjuk, hogy ez a folyamat minden esetben egy ideghálózat megjelenését idézi elő. Ennek fényében megértjük a különféle tudatdimenziók észlelését biztosító idegrendszerek vagy fiziológiák kialakulásának természetét. Ennek köszönhetően láthatóvá válik a valóság mögött megbúvó holografikus vagy mindent felölelő tudatmátrix vagy Tudat-Holomátrix. A Tudat-holomátrixtól a Holografikus Információ-Áramlási Nézőpontig (HOLIÁN) MI az a HOLIÁN? A valóságot szerkesztő és észlelő holografikus tudatmátrix minden esetben megteremt egy nézőpontot, melyet a LÁTÓ terének is nevezhetünk. A tudat összes dimenziójának együttes észlelésével megélhetjük és megérthetjük a végső vagy egységes valóság szövetét észlelő LÁTÓ vagy nézőpont lényegét, eszenciáját, röviden a HOLIÁN-t. HOLIÁN észlelési gyakorlat Itt az eddig elhangzottak gyakorlatba való átültetése történik, ahol megélhetjük a HOLIÁN észlelés sajátosságát, mely a közvetlen tapasztalatok kibontásával élővé teszi a megszerzett tudást. A Véda és a HOLIÁN – A Tiszta Tudás és a HOLIÁN A HOLIÁN észlelés segítségével újra szemügyre vesszük a Tiszta Tudás, azaz a Véda szerkezetét. HOLIÁN észlelés Térben és Időben A HOLIÁN észlelés segítségével kiterjesztjük az EGYSÉG megértését és megélését térben és időben. Ennek révén az egyén pontosan megérti és megéli a tér és az idő természetét, ami természetesen a többi tudat-dimenzióra is alkalmazható. Az Idő megállítása – Időmozgatás – Az Idő mozdulatai Vajon megállítható az idő? A HOLIÁN észlelés tudatosságával megéljük az idő, azaz a múlt és a jövő jelenbe való besűrűsödését, ami a most pillanatnyi állandóságának kitágulását, azaz az idő befagyását idézi elő. A múlt és a jövő együttes észlelése lehetőséget ad az idő mozgatására, új időáramlások létrehozására. A Tér sűrítése és tágítása – Térmozgatás – A Tér mozdulatai Manipulálható-e a tér? A HOLÁN észlelés tudatosságával a térben távoli és a más tértartományokban tartózkodó dolgok egybefűzése válik elérhetővé, ami a tér képlékeny alakítását és a későbbiekben az észlelőpont bárhova történő teleportációját vagy eltolását teszi lehetővé – akár fizikailag is. Az emberi HOLIÁN – A HOLIÁN ember Létezhetnek más létformák? A HOLIÁN észlelés és tudatosság segítségével megéljük az emberi létezés lehetőségeinek teljességét és az emberi létforma lényegét. Ez feltárja előttünk más létformák – mint HOLIÁN nézőpontok – lehetőségét. HOLIÁN Létformák – HOLIÁN Átlényegülés A más létformák, mint HOLIÁN nézőpontok, és az őket megtestesítő ideghálózatok létrehozásával az egyén tovább tágíthatja tudata dimenzióészlelési határait, mely elérhetővé teszi a sokdimenziós észlelés állandósulását. HOLIÁN megtestesülés – A Testet öltött HOLIÁN Az összes felfogható valóságot, mint tudatdimenziót észlelő egyetemes HOLIÁN észlelésével megvalósulhat az ehhez tartozó ideghálózat létrehozása, vagyis bekövetkezhet az Abszolút Teljesség Testet-öltése. Ennek révén kezdetét veheti az emberiség új kora, a Dimenziókor, ahol tetszőlegesen lapozhatunk a Teljes Létezés nagykönyvének holografikusan kódolt lapjaiban, hogy közösen megalkossunk egy végtelen történetet…]]>