Joel Kastner (Rochester Institute of Technology) és kollégái közel 60 darab, az életük végéhez közelítő csillagot vizsgáltak a Nagy Magellán-felhőben. Tanulmányozásuk során két viszonylag fiatal objektumra bukkantak, amelyek rendkívüli tömegükkel hívták fel magukra a figyelmet. Mindkettő az O színképtípusba tartozó óriáscsillag. Az ilyen égitestek csak néhány millió-néhány tízmillió évig élnek, majd szuperóva-, esetleg hipernóvarobbanás keretében megsemmisülnek.

Az R66 és R126 jelű csillag tőlünk kb. 170 ezer fényévre helyezkedik el. Tömegük 30 és 70 naptömeg körüli. Ha a Nap helyére raknánk őket, a Merkúr és a Vénusz, de esetleg még a Föld is a belsejükben keringene. Mindketten néhány millió éves objektumok.

Színképük alapján egy lapos porkorong veszi körül a két óriáscsillagot. Elképzelhető, hogy a két korong a csillagok körüli bolygórendszerek olyan külső zónája, amely a mi Kuiper-övünkhöz hasonlít. Bár azt nem tudni, hogy nagybolygók is kialakultak-e a két égitest körül, ez az első alkalom, hogy bolygórendszer létezésére utaló porkorongot azonosítottak két ilyen hiperóriás körül. Az [origo] cikke

]]>