Robert Holdstock World Fantasy-díjas regényét a huszadik század legfontosabb fantasyjei között tartják számon, a szerzőről Angliában tavaly díjat neveztek el.    

Robert Holdstock a modern fantasy egyik kulcsfontosságú alakja.

Guy Gavriel Kay, az Ysabel szerzője

Klasszikus, egyúttal eredeti helyszín. Ez a könyv valósággal kísérti az olvasót…

Holdstock legjobbja.

Guardian

Számomra ez az 1980-as évek legkitűnőbb fantasy-regénye: akárhányszor újraolvasom,

minden egyes alkalommal ugyanúgy elbűvöl.

Michael Moorcock, az Obszidián főnix írója

 

Az egyik legfurcsább, leggyönyörűbb és legimpozánsabb fantasy, amit valaha olvastam.

Ez a könyv kész csoda.

Keith Roberts, a Pavane szerzője

Részlet

  Miután 1944 májusában megkaptam a behívómat, némiképp vonakodva csatlakoztam a világháborúhoz: előbb egy kiképzőtáborban a Tóvidéken, majd a 7. Gyalogezred soraiban áthajózva Franciaországba. Hadba vonulásom előestéjén olyan keserűséggel töltött el apám nyilvánvaló közönye sorsom iránt, hogy miután elaludt, az íróasztalához osontam, és kitéptem egy lapot a jegyzetfüzetéből, amit munkanaplóként használt csendes, megszállott kutatásához. A lapon dátumként csupán annyi állt: „’34. augusztus”. Többször átolvastam a sorait, bosszúsan értelmetlenségük miatt, ám elégedetten azért, hogy legalább egy kicsiny szeletét elloptam az életének, és úgy reméltem, ez talán segítségemre lesz a rám váró gyötrelmes, magányos hónapok alatt. A feljegyzés keserű kifakadással indult a munkáját akadályozó olyan apróságok kapcsán, mint otthonunk, a Tölgylak ügyeinek intézése, két fia szüntelen nyűge és a vesződések feleségével, Jenniferrel (emlékeim szerint anyám akkoriban már súlyos beteg volt). A panaszáradatot záró szakasz, zagyvaságának köszönhetően, különösen sokáig megmaradt az emlékezetemben:   Levél Watkinstól. Egyetért abban, hogy az év bizonyos szakában az erdőséget körülvevő aura egészen a házig érhet. Át kell gondolnom ennek következményeit. Kíváncsian várja a tölgyörvény erejére vonatkozó méréseim eredményét. Mit mondjak neki? Nyilván egy szót sem az első mitágóról. Feltűnt az is, hogy a pre-mitágó zóna kitartóbb élményeket kínál, ugyanakkor jelentősen veszítek az időérzékemből.   Több okból is féltve őriztem ezt a kitépett lapot, köztük azért, mert röpke bepillantást kínált apám szenvedélyes foglalatosságába – ugyanakkor kizárt megértéséből, miként apám is saját életéből. Mindenből, amit szeretett; mindenből, amit gyűlöltem. Miután 1945-ben megsebesültem, a háború végét követően Franciaországban maradtam. Délre utaztam lábadozni egy falucskába a Marseille melletti dombok között, ahol ellakhattam apám régi barátainál. Forró és száraz vidék volt, a napok csendben és lomhán teltek: időm nagy részét a főtéren üldögélve töltöttem, gyorsan megtaláltam a hangot a kicsiny közösséggel. Bátyámtól, Christiantól, aki a háború után hazatért Tölgylakba, havi rendszerességgel érkeztek a levelek 1946 hosszú esztendeje során. Alapos, fecsegő irományok voltak, de egyre nyilvánvalóbbá vált a sorok közt bujkáló feszültség, és fivérem hétről hétre romló kapcsolata apánkkal. Az öregtől soha egy sor sem jött, nem mintha számítottam volna rá – régóta belenyugodtam, hogy legjobb esetben is maradéktalan közönnyel viseltetik irántam. Szemében a családja mást sem tett, csak hátráltatta a munkájában. Lelke mélyén nyomasztotta, hogy elhanyagolt minket, és öngyilkosságba hajszolta anyánkat, és a háború első éveitől ez a lappangó bűntudat dühöngő tébollyá erősödött, időnként komolyan megrémisztve környezetét. Nem mintha napjai állandó üvöltözéssel teltek volna, épp ellenkezőleg, ideje nagy részét csendes, elmélyült elmélkedéssel töltötte az otthonunkat szegélyező tölgyrengetegről. Elzárkózása eleinte dühítő volt, mivel csak növelte távolságát a családjától, ám később már mindenki áldásként tekintett hosszas, szótlan merengéseire. 1946 novemberében halt meg, egy éveken át húzódó betegség végén. Miután értesültem a halálhírről, egyik felem hevesen tiltakozni kezdett az ellen, hogy visszatérjek Herefordshire-be, a Ryhope határában álló Tölgylakba, míg másik felemet őszinte aggodalommal töltötte el Christian mind nyilvánvalóbb gyötrelme. Teljesen egyedül maradt a családi otthonban, gyermekkorunk színhelyén. Szinte láttam magam előtt, ahogy a ház kihalt szobáiban bolyong, elüldögél apánk nyirkos, egészségtelen dolgozószobájában, fülében a megannyi elutasítással, orrában a kéreg és avar szagával, amit apánk hetekig tartó felfedezőútjai után behordott az erdőből az üvegtáblás bejáraton. Az öreg kuckójában tanyát vert a tölgyes, mintha csak képtelen lett volna megválni a rothadó aljnövényzettől és a hűvös tisztások mohájától, még a családja iránt mutatott jelképes érdeklődés rövidke idejére sem. Erre a színlelt törődésre is kizárólag egy módot talált: szövevényes meséket adott elő nekünk – főként bátyámnak – a házat szegélyező ősvadonról, a tölgyek, bükkök és kőrisek évezredes erdejéről, amelynek félhomályos mélyén (mint mondta) hallani még a vadkanokat, érezni orrfacsaró bűzüket, és látni agyagos csapásaikat. Erősen kétlem, hogy akár egyetlen ilyen teremtményt is látott valaha. De aznap este, ahogy szobámban ülve néztem a domboldalra tapadt kicsiny falut (Christian levelét gombóccá gyűrve markomban), már-már hallottam a tompa röffenéseket a fák közül, az ágak reccsenését, ahogy valami vaskos, lomha test komótosan átfurakszik rajtuk a kanyargó ösvény felé, amit a családban mélycsapásnak hívtunk – az egyetlen út felé, ami egyre szűkülő körökben az erdőmély felé tartott. Tudtam, hogy haza kell mennem, mégis majdnem egy évig halogattam az indulást. Eközben Christian levelei egy csapásra elmaradtak. Április 10-én kelt utolsó irományában beszámolt Guiwenneth-ről és különös házasságáról, többször is utalva rá, hogy milyen meglepetésben lesz részem a leány láttán, aki „magáénak tudhatja szívem, lelkem, józan eszem, főzőtudományom és jóformán minden másom is, Steve”. Válaszomban őszintén gratuláltam neki, de ettől kezdve hónapokon át semmi hír nem jött felőle. Végül megírtam neki, hogy hazatérek, és pár hetet Tölgylakban töltök, mielőtt lakóhelyet találnék magamnak valamelyik közeli városban. Majd búcsút vettem Franciaországtól és a kis társaságtól, ami akkorra már életem szerves részévé vált. Előbb buszra, majd vonatra ültem, utána felszálltam az angliai kompra, végül ismét vasút következett. Augusztus 20-án egy bricskán érkeztem meg a lezárt vasútvonalhoz, ami az uradalmi birtokot szegélyezte. Tölgylak a Ryhope-család földjeinek túlsó felén bújt meg, egy hat kilométeres kerülőút végén, de a kastélyhoz tartozó réteken és erdőrészen keresztül nyílegyenesen is megközelíthető volt. Egy középút mellett döntöttem, így aztán magam után vonszolva degeszre tömött bőröndömet, elindultam a fűvel borított sínpár mentén, időnként bekukkantva a birtokhatárt jelző magas, vöröstéglás kerítés felett, hátha sikerül kivennem valamit a szúrós fenyők sötétjén túl. Hamarosan véget ért a fal, majd a fenyves is, és a vidék egy fákkal szegélyezett, keskeny mezőre váltott, amin rozoga deszkapalló vezetett keresztül, szinte elveszve a tüskés vadrózsabokrok és dúsgyümölcsű szederágak alatt. Itt át kellett vágnom a magánterületen, hogy eljussak a déli ösvényhez, ami aztán egészen az otthonomat jelentő repkényes házig kígyózott, ritkás kiserdők és egy folyócska mentén, amit magunk közt „locskapataknak” hívtunk. Késő délelőtt lett és rekkenő hőség, mire megpillantottam a Tölgylak messzi körvonalát. Valahol bal felé egy traktor zümmögött a távolban. Eszembe jutott az öreg Alphonse Jeffries, a birtok intézője, és a szélcserzett, mosolyráncos arc képe felidézte a malomtó emlékeit, a közös csukafogásokat apró halászcsónakjában. Mivel sehogy sem tudtam szabadulni a békés malomtó emlékképétől, letértem a déli ösvényről, egyenesen bele a derékig érő csalánba, a kőris- és galagonyaágak bozótjába. Pár lépésnyire lyukadtam ki a széles, árnyékos víztükörtől, amelynek teljes kiterjedését elfedte a túlparton kezdődő sűrű tölgyes félhomálya. Szinte elveszve a felém eső partot szegélyező sásban, ott billegett az ócska csónak, amelyben annyi éven át pecáztunk Chrisszel. A fehér festék szinte teljesen lepattogzott róla, és bár még vízállónak tűnt, aligha bírta volna el egy felnőtt ember súlyát. Így aztán lemondtam róla, inkább körbekerültem a part mentén, majd leültem a roskatag csónakház durva betonlépcsőjére, és elnézegettem az apró hullámfodrokat, amiket a víztükörre csapó rovarok és a felszínre bukó halak keltettek. – Nem kell más, csak pár bot, egy kis zsineg… és máris kész. Christian hangja riasztott fel merengésemből. Azért nem vettem észre, mert a kerti ösvényen jött a Lak felől, amit jórészt eltakart előlem a fészer. Kitörő örömmel talpra ugrottam, és megfordultam. Látványa úgy megdöbbentett, mintha arcul ütöttek volna, és ez fel is tűnhetett neki, hiába szorítottam azon nyomban magamhoz egy forró, testvéri ölelésre. – Látni akartam előbb a tavat – mentegetőztem. – Nem hibáztatlak – mondta, ahogy kibontakozott az ölelésemből. – Magam is gyakran kijövök ide. Egy pillanatnyi kínos hallgatás következett, ahogy szemügyre vettük egymást. Valami azt súgta, nem igazán örül a látogatásomnak. – Jól lebarnultál – mondta. – De elég nyúzottnak tűnsz. Mintha egyszerre lennél beteg és egészséges…– A mediterrán napfény, a szüretek és egy gránátszilánk. Még nem épültem fel teljesen. – Elmosolyodtam. – De tényleg jó újra itthon lenni és látni téged. – Igen – mondta tompán. – Én is örülök, hogy hazajöttél, Steve. Nagyon örülök. De attól tartok, a ház… nos, elég nagy disznóól van. Csak tegnap jött meg a leveled, még nem volt időm rendet rakni. Kissé megváltoztak a dolgok, majd meglátod. Ahhoz elég volt ránéznem. Alig hittem el róla, hogy ő lenne az a hetyke, eleven fiatalember, aki 1942-ben elment tőlünk a háborúba. Elképesztően megöregedett, kócos hajába őszes csíkok vegyültek, amiket csak még szembetűnőbbé tett a vállig érő bozont ápolatlansága. Szinte apánk kiköpött mása lett: ugyanaz a távoli, felhős tekintet, beesett arc és mélyen barázdált ráncok. De leginkább a testtartása döbbentett meg. Világéletében zömök, izmos fickó volt, most viszont úgy festett, akár egy madárijesztő: vézna volt, hétrét görnyedt, mintha folyton bocsánatot kért volna, hogy él. Tekintete ide-oda röpködött, soha nem nézett rám. És szörnyű szagot árasztott. Főleg a molyirtótól, mintha ropogós fehér ingét és szürke flanelnadrágját az imént húzta volna elő egy régi szekrény aljából. De volt valami más is a naftalinbűz mellett… egy csipetnyi erdő- és fűszag. Körmei alá és hajába kosz gyűlt, fogai megsárgultak. Ahogy teltek a percek, kezdett felengedni. Évődtünk egymással, tréfálkoztunk, miközben megkerültük a tavat, olykor egy bottal belesuhintva a sásba. Mégsem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy rosszkor állítottam be. – Nagyon nehéz volt az öreggel… a vége felé? Megrázta a fejét. – Az utolsó két hétben vele volt egy nővér. Azt nem mondanám, hogy békésen távozott, de az a nő legalább nem hagyta, hogy kárt tegyen magában… vagy éppenséggel bennem. – Pont ezt akartam kérdezni. A leveleidből úgy tűnt, elég ellenséges lett a viszony köztetek. Christian komoran elmosolyodott, majd furcsa pillantást vetett rám, félig megértőt, félig gyanakvót. – Én inkább nyílt háborúnak nevezném. Nem sokkal azután, hogy visszajöttem a franciáktól, teljesen elment az esze. Látnod kellett volna ezt a házat, Steve. És benne apánkat. Állítom, hónapokig nem mosdott. Gőzöm sem volt, mit ehetett… az biztos, hogy nem szimpla húst és tojást. Az igazat megvallva lefogadnám, hogy hónapokon át kérgen és leveleken élt. Nyomorúságos állapotban találtam. Bár eleinte hagyta, hogy segítsek a munkájában, gyorsan elege lett belőlem. Nemegyszer végezni próbált velem, Steve. Nem túlzok, az életemre tört, minden erejével. Persze megvolt rá a maga oka… A szavam is elakadt Christian beszámolójától. Attól a gondolattól, hogy apám hűvös, sértődött csodabogárból eszelős ámokfutóvá válhatott, aki átkozódva, puszta kézzel saját fiára támad. – Mindig úgy éreztem, hogy téged kedvel egy kicsit: mindig neked mesélte az erdőről szóló történeteit, én is ott lehettem, de téged ültetett a térdére. Mi az ördögért akart volna megölni? – Túlságosan belekeveredtem. – Christian csupán ennyit mondott. Valamit titkolt előlem, valami lényeges információt. Hallatszott a hangján, látszódott dacos, szinte megbántott arcán. Nem tudtam, érdemes-e tovább feszegetnem a témát. Nehéz volt eldönteni: sosem éreztem még ekkora távolságot közöttünk. Elfogott a kíváncsiság, vajon mit szólhat ehhez a viselkedéshez Guiwenneth, Christian újdonsült felesége. Vajon milyen légkörben élhetnek Tölgylak falai között? Próba szerencse, gondoltam, és rákérdeztem a lányra. Christian dühödten a tóparti sás közé csapott. – Guiwenneth elment – bökte ki, mire én csodálkozva megtorpantam. – Mit jelentsen ez, Chris? Hová ment? – Elment és kész, Steve – csattant fel a bátyám, sarokba szorítva. – Apja lánya volt, lelépett, ennyi az egész. – Egy szót sem értek ebből. Mégis hová ment? A leveledben még olyan boldognak tűntél…– Nem kellett volna írnom róla. Nagy hiba volt. Hagyjuk a témát, rendben? Különös kitörése után fokozódó aggodalommal figyeltem Christiant. Esküdni mertem volna, hogy valami nincs rendjén vele, és abban sem kételkedtem, hogy Guiwenneth távozása jelentősen hozzájárult ahhoz a szörnyű változáshoz, amit tapasztaltam rajta – mégis éreztem, hogy ennél többről van szó. De csak egyetlen módon derülhet ki a titka, ha magától szóba hozza. Így mindössze annyit mondtam: – Sajnálom. – Felesleges. Továbbsétáltunk, és lassan az erdőszélhez értünk, ahol a talaj ingoványossá és veszélyessé vált, mielőtt eltűnt volna a kövek, gyökerek és korhadt ágak dohos sötétjében. Mivel a napot itt már eltakarták a kiterjedt lombsátrak, fázni kezdtem. A szél felborzolta a sűrű sást, láttam, ahogy a málladozó csónak finoman nekifeszül horgonykötelének. Christian követte a tekintetem, de nem a csónakot vagy a tavat nézte: saját gondolatai között kóborolt. Egy röpke pillanatra összeszorult a szívem, hogy kedves bátyámat ilyen leromlott állapotban látom, testileg, lelkileg egyaránt. Nagyon szerettem volna megérinteni a karját, szorosan átölelni, és nem szívesen ismertem be magamnak, hogy nincs merszem hozzá. Csendesen annyit kérdeztem tőle: – Mégis mi történt veled, Chris? Beteg vagy? Pár pillanatig hallgatott, majd így szólt: – Nem vagyok beteg. – Azzal dühödten lefejezett egy pitypangot, szétszórva bóbitáit a szélben. Rám nézett, elkínzott arcán némi beletörődést láttam. – Átestem néhány változáson, ennyi az egész. Elkezdtem foglalkozni apánk munkájával. Talán valamicske átragadt rám a zárkózottságából, sőt akár a közönyéből is. – Ha így van, talán felhagyhatnál vele egy időre. – Miért? – Mert az öreget végül megölte az erdei mániája. És ahogy elnézlek, te is a legjobb úton vagy efelé. Christian halványan elmosolyodott, és a tóba hajította sásnáspángolóját. A bot tompán csobbant, majd lebegni kezdett egy habos algafolt közepén. – Talán a halál sem nagy ár, hogy elérjem, amire apánk törekedett… de végül kudarcot vallott. Nem értettem, mire jó ez a Christiantól idegen drámai hangnem. A munka, ami apánkat rabul ejtette, nem volt több a szomszédos erdőség feltérképezésénél, és régi települések nyomainak felkutatásánál. Még saját kis tolvajnyelvet is kieszelt magának, hogy hatékonyabban távol tartson minket munkája megértésétől. Emlékeztettem erre Christiant, és hozzátettem: – Persze roppant érdekes az egész, de ennyit talán mégsem ér. – Sokkal többről volt szó puszta térképrajzolgatásnál. Emlékszel még azokra a térképekre, Steve? Arra a milliónyi részletre? Az egyik tekercs tisztán élt az emlékezetemben, a legnagyobb közülük, ami gondosan megrajzolt ösvényeket, könnyű átjárókat jelölt a fák és sziklák útvesztőjében: tisztásokat ábrázolt szinte megszállott aprólékossággal. Apám zónákra osztotta a vadont, minden egyes foltocskát beszámozott és azonosított, valamennyinek saját nevet adott. Egyszer még tábort is vertünk vele az egyik tisztáson, közel az erdőszélhez. – Gyakran próbáltunk bejutni az erdő mélyére. Emlékszel azokra az expedíciókra, Chris? A mélycsapás egyszer csak véget ért, és mindig eltévedtünk, halálra rémülten. – Így van – mondta Christian halkan, talányos tekintettel méregetve az arcom, majd így folytatta: – Mit szólnál, ha azt mondanám, az erdő állított meg minket. Hinnél nekem? Benéztem a bokrok és fák félhomályos rengetegébe, amelyen túl egy napsütötte tisztás derengett. – A maga módján valóban azt tette – feleltem. – Nem hagyta, hogy túl messzire merészkedjünk, megrémített minket az eldugott ösvényeivel, a temérdek szúrós kővel és tüskebokorral… amiken alig lehetett átvágni. Így értetted, Chris? Vagy ennél sötétebb dolgokra gondolsz? – Nem éppen a „sötét” szót használnám… – kezdte Christian, aztán egy ideig hallgatott. Felnyúlt, hogy letépjen egy levélkét az egyik tölgycsemetéről, majd pörgetni kezdte hüvelyk- és mutatóujja között, mielőtt szétmorzsolta a markában. Ezalatt végig az erdőbe bámult. – Ez egy őstölgyes, Steve, olyan vadon, amit sosem érintett emberkéz, azokból az időkből, amikor még ezt az egész vidéket hatalmas lomberdők borították, tölgy és kőris, bodza, berkenye és galagonya…– Meg a többi – mondtam mosolyogva. – Emlékszem még az öreg litániájára. – Úgy van, ezerszer elsorolta őket. Több mint 250 hektárnyi erdő terül el a szomszédságunkban ezekből a fákból, egészen Grimley határáig. 250 hektár eredeti, jégkorszak utáni ősvadon, érintetlenül és feltáratlanul évezredek óta. – Hirtelen elnémult, éles pillantást vetett rám, majd hozzátette: – Ellenállva minden változásnak. – Gyakran mondogatta, hogy még vaddisznók is élnek benne – bólintottam. – Emlékszem, egyik este furcsa zaj jött a fák közül, mire elhitette velem, hogy egy hatalmas öreg vadkan járja az erdőszélt, és a párját keresi. Christian elindult visszafelé a csónakházhoz. – Valószínűleg igaza volt. Ha akadtak vaddisznók, amik átvészelték a középkor vadászatait, pontosan az ilyen őserdőkben bújhattak meg. Agyamban egyre élénkebb lett a múlt, emlékek bukkantak elő, gyermekkori képek: a nap égető sugarai a tüskék horzsolta bőrön, horgászatok a malomtavon, ágkunyhók, mókák, kirándulások… majd hirtelen eszembe jutott az Ágmanó. Útban a kitaposott ösvény felé, amely a Lakhoz vezetett, felelevenítettük a hajdani incidenst. Talán kilenc- vagy tízéves lehettem. Útban sajátgyártású pecabotjainkkal a locskapatakhoz, úgy döntöttünk, előbb próbára tesszük őket a malomtóban, abban a hiú reményben, hogy talán kifoghatjuk az egyik csukát. Ahogy lekuporodtunk a parton (a csónakba csakis Alphonse-szal merészkedtünk), mozgásra lettünk figyelmesek a túlparti fák között. Elképesztő látványban volt részünk, ami percekig teljesen lenyűgözött, és kiadósan megrémített minket: egy férfi bámult ránk barna bőröltözetben, széles, ragyogó övvel a derekán, hegyes, sárgás szakálla szinte a hasáig ért. A fején gallyakat hordott, amiket egy bőrszíj fogott hozzá a hajához. Alig pár pillanatot pazarolt ránk, mielőtt visszaolvadt az erdő sötétjébe. Ezalatt egyetlen hangot sem hallottunk: sem közeledését, sem távozását. Hazarohantunk, és kis idő múltán elmúlt az izgalom. Christian végül úgy döntött, csakis az öreg Alphonse lehetett, aki meg akart tréfálni minket. Ám amikor beszámoltam apánknak a kalandunkról, szinte dühösen reagált (Christian szerint inkább az izgatottságtól üvöltözött, és nem haragjában, hogy a tilalmasnak számító tónál jártunk). Az öreg nevezte látomásunkat „Ágmanó”-nak, és nem sokkal beszámolónk után majdnem két hétre eltűnt az erdőben. – Akkor történt, hogy sebesülten jött vissza, emlékszel? – Időközben elértük a Tölgylak szélét, és Christian beszéd közben kinyitotta nekem a kaput. – Az a nyílseb. A cigány nyila. Atyaég, micsoda szörnyű nap volt. – Az első a sok közül. Észrevettem, hogy a ház minden oldaláról leszedték a repkény nagy részét : komor, szürke épület maradt utána, apró, függöny nélküli ablakokkal a sötét téglafalban. A palatetőt, rajta a három magas kéménnyel, szinte teljesen eltakarták vén bükkfánk hatalmas ágai. Az udvar és a kert gondozatlanul álltak, az üres tyúkólakat és düledező etetőket benőtte a gaz. Christian nem sokat törődött a hellyel. De amint átléptem a küszöböt, úgy éreztem, mintha soha nem tettem volna ki a lábam. A házban állott ételek és klór szaga terjengett, szinte láttam vézna anyánkat, amint a fenyőgerendákból készült, széles konyhaasztalnál szorgoskodik, körülötte macskák nyújtóznak el a vörös csempepadlón. Christian feszültsége visszatért, nyugtalanul motoszkálva figyelt, mintha kellemetlenül érezné magát. Úgy sejtettem, még mindig nem döntötte el, örüljön vagy bosszankodjon váratlan érkezésem miatt. Pár pillanatra idegen betolakodónak éreztem magam. – Csomagolj ki, és frissítsd fel magad – javasolta. – A régi szobád csak rád vár. Egy kicsit áporodott, de biztos gyorsan kiszellőzik majd. Ha lejöttél, összeütök valami kései ebédet. Bőven van még időnk beszélgetni, legalábbis uzsonnáig. Elvigyorodott, amiből arra következtettem, hogy tréfálkozni próbált. De már folytatta is, egy szúrós, hideg pillantás kíséretében: – Ha már egyszer itt maradsz egy ideig a házban, nem árt tudnod, mi folyik itt. Nem szeretném, ha útban lennél, vagy beleszólnál a dolgaimba. – Semmi pénzért nem avatkoznék az életedbe, Chris… – Biztos vagy benne? Meglátjuk. Minek is tagadjam, kissé idegesít a jelenléted. De mivel te vagy… – Elharapta a mondatát, és egy pillanatra mintha zavarba jött volna. – Jól van, később még beszélgetünk. Kiadó: Gabo Fordító: Varró Attila Kategória: fantasy ISBN: 978-963-689-728-4 Terjedelem: 368 oldal Megjelenés: 2013. október]]>