Az SF Szakosztály 2018-ban is folytatja fantasztikummal kapcsolatos havi rendezvényeit. A januári esten azonban a színhely nem a megszokott lesz, nem az Írószövetség Bajza utcai épülete, hanem a Pázmány Péter Tudományegyetem Sophianuma: Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 204-es terem. A rendezvény időpontja nem változott: szerda, azaz január 24.-e, este 18 óra. Ezen alkalomkor bemutatkozik a „Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban” kutatócsoport. A “Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban” interdiszciplináris kutatócsoport célja két, egymáshoz számos ponton kapcsolódó kutatási terület, az angol nyelvű fantasztikus irodalom és vizuális kultúra (film, TV-műsor, képregény, stb.) illetve az angol nyelvű populáris kultúra tudományos igényű vizsgálata. Noha a két terület részben átfedi egymást, a populáris kultúra számos olyan műfajt is magába foglal (krimi, akciófilm, horror, stb.), amely nem tartozik a fantasztikum tágan értelmezett körébe, illetve a populáris kultúrakutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe a hagyományos magaskultúra tükröződése, át- és újraértelmezése a populáris kultúra termékeiben. A kutatócsoport tagjai már évek óta foglalkoznak a témakör különböző részterületeivel, és az elmúlt években több szakmai-tudományos rendezvényt is szerveztek, amely a kutatócsoport profiljához kapcsolódik. 2011-ben Piliscsabán angol nyelvű nemzetközi konferenciát rendeztek Visions of Baseless Fabric: The 1st Pázmány Conference on the Fantastic címmel, 2015-ben pedig a magyar Tolkien Társasággal együttműködésben szerveztek nemzetközi, magyar és angol nyelvű konferenciát J. R. R. Tolkien életművéről. A kutatócsoport szándéka az, hogy az eddigi különálló kutatások koordinálásával és a szakmai együttműködés erősítésével új és jelentős kutatási eredményeket érjen el, valamint hogy népszerűsítse a populáris és fantasztikus irodalom értő befogadását a hazai olvasók körében is. A kutatócsoport vezetője Pintér Károly docens, aki doktori disszertációját az angol nyelvű utópikus irodalom témakörében írta, és ennek könyvváltozatát az Egyesült Államokban publikálta 2010-ben. A csoport tagjai: Sohár Anikó docens, elismert műfordító, aki számos angol nyelvű science fiction és fantasy regényt, novellát ültetett át magyarra, és doktori disszertációját az sff rendszerváltás utáni magyarországi meghonosításáról írta (1999-ben jelent meg a Peter Langnál); Limpár Ildikó adjunktus számos tanulmányban foglalkozott az angol nyelvű fantasztikus irodalommal; Földváry Kinga adjunktus speciális érdeklődési területe az angol nyelvű vizuális kultúra és a hagyományos magaskultúra átértelmeződése napjaink populáris kultúrájában. Az SF szakosztály estjén a szervezők mindenkit szeretettel látnak, a rendezvényre a belépés ingyenes. Utána kötetlen beszélgetésre is sor kerül.]]>