Körülbelül 1206 szeptemberében választották nagykánná a legendás mongol vezért, Dzsingisz kánt.E kerek évfordulón a mongolok saját államiságuk születésére emlékeznek, a világfigyelmét pedig arra próbálják felhívni, hogy az Arany Horda népét nem elsősorbana kegyetlen szigor tartotta egyben.

{mosmodule1886}

Az évfordulóalkalmából Ulánbátorban tartott konferenciára mintegy ötszáz embert hívtak meg.Az értekezésen, hogy mások érzéseit ne bántsák meg, a vezér személyiségehelyett a kán államszervező tevékenységére helyezték a hangsúlyt.Magyarországot a konferencián hat orientalista képviselte, köztük BethlenfalvyGéza, a Magyar Tudományos Akadémia Altajisztika kutatócsoportjának munkatársais jelen volt.

Az előadók egyike,Bira professzor elmondta, hogy Dzsigisz kán mongol állama sokkal fejlettebbszervezkedés volt holmi törzsszövetségnél. Működött például a hírközlés – azArany Horda Csendes-óceántól Közép-Európáig terjedő területén ez elengedheetlenis volt -, a postaszolgálat. Egy üzenet a keleti végekről három hét alatteljutott a nyugati határhoz. Egy ilyen expresszsebességgel eljutatott üzenetfordította vissza Batut 1241-ben a Kárpát-medencéből. A legendás nagykán államifunkciókat hozott létre, mai fogalmakkal élve miniszterei voltak különbözőtárcák élén. A meghódított népekre ezen felül nem erőszakolta rá saját népénekhitét, meghagyta nekik szokásaikat.

Bethlenfalvy Gézaelőadása, amely a „Batu khan in Hungary” címet viselte, elismeréssel adózottDzsingisz kán munkásságának, s ennek nyomán a tatárjárásról kialakult magyarközképet árnyalta. Elmondta, hogy a tudományos kutatások nem támasztották aláannak tényét, hogy a tatárok a 13. században kiírtották volna a magyar népességfelét. A veszteség mindösszesen 15-18 százalékra tehető, ám így is súlyos volt.Ez a hadjárat nem csak a katonai és politikai gyengeségeinkre mutatott rá, deki is vezette az országot belőle: az akkori magyar uralkodó, IV. Béla megtaláltaa megfelelő módszereket az állam megerősítésére.

A nagykán 1206-tól1227-ig irányította az Arany Hordát.
Hogy a mongolokmanapság nemzeti hősként tisztelik Dzsingisz kánt, az a kommunizmus bukásánakegy pozitív kultúrális terméke, korábban zsarnoknak, kegyetlen vezérnekállították be, mert a kommunista vezetők attól tartottak, hogy egy esetlegesDzsingisz kán-láz a mongol nacionalizmust szítaná. Most, hogy Mongólia szabad,demokratikus állam, a mongolok a múltba tekintenek vissza, hogy megtaláljákidentitásukat.

A mai álláspontok szerintDzsingisz modern gondolkodású uralkodó volt, aki olyan polgári államot akartlétrehozni, ahol mindenkit – a nőket is – egyenlő jogok illetnek meg. Ennek szellemébenmegszűntette a rabszolga-kereskedelmet. Dzsingisz kán olyan vezető volt, minthaiskolában tanulta volna a vezetés fortélyait (noha analfabéta volt).

A katonákat azsákmányból kapott részesedéssel motiválta, s beosztottjaival igyekezettszemélyes kapcsolatot fenntartani. Mindig tolerálta mások véleményét, s senkitnem üldözött a vallási nézetei miatt. 

Bárhogy isállították be a nagykánt a történelem folyamán, az ő uralkodása az egyiklegkevésbé felejthető világtörténelmi szempontból.

 

]]>