Henry Kuttner 1914-ben született Los Angelesben. Első írásai a WeirdTales-ben jelentek meg (a legelső a „The Graveyard Rats” volt, amelymagyarul is olvasható). Ezeknek egy jelentős része a Cthulhu-mítoszhoztartozó Lovecraft-utánérzés volt (Kuttner Lovecraft levelezői közétartozott), melyek könyv alakban is megjelentek 1995-ben The Book ofIod címmel. Egyes kritikusai szerint Kuttner majdnem teljes íróipályája nem más, mint utánérzések sorozata, de még ebben az esetben isaz „utánérzések” gyakran jobbak az eredetieknél. 1937-ben jelent meg első science fiction története („When the EarthLived”, Thrilling Wonder Stories, október). Írt horrort, krimit,science fictiont és fantasyt. Megjelent néhány elbeszélése a MarvelScience Stories-ban, mely megpróbált erotikát csempészni a kormeglehetősen prűd sf-jébe. Mai szemmel nézve ezek teljesen ártatlantörténetek, de Kuttner megítélését nagyon negatív irányba módosították. Amikor az USA belépett a II. világháborúba, John W. Campbell sok írójabevonult, és az Astounding-nak új szerzők kellettek. Így tűnt feltöbbek között Lewis Padgett és Lawrence O’Donnell is, akik jelentősnépszerűségre tettek szert olyan klasszikussá vált írásokkal, mint„Mimsy Were the Borogoves” és „The Twonky” (Padgett) vagy „Clash byNight” (O”Donnell). Az előzmények ismeretében elképzelhető ameglepetés, amikor 1944-ben kiderült, hogy Padgett és O’Donnell és méglegalább 10 név tulajdonképpen Kuttnert takarja -vagy egyedül, vagyfeleségével, C. L. Moore-ral közösen (Catherine L. Moore saját nevén isközismert író volt, rendkívül népszerűek voltak a Weird Tales-benmegjelent Northwest Smith- és Jirel-történetei). Kuttner elismertségeés népszerűsége megnőtt, köszönhetően az olyan műveknek mint pl. Fury(Astounding 1947, május, június, július), The Time Axis (StartlingStories 1949, január). Az Astoundingban megjelent elbeszélésekettartják általában legjobb alkotásainak (főleg a Moore-ral közösen írtPadgett néven megjelenteket), de igen jók a Startling Stories-banpublikált rövid regényei is. Igen változatos történetek ezek: vanköztük időutazás („The Time Axis”, 1949, január), egy dél-amerikaivölgyben talált különös civilizáció („Valley of the Flame”, 1946,március), párhuzamos világ („The Dark World”, 1946, nyár).Leggyakrabban azonban a Thrilling Wonder Stories-ban jelentek megírásai, pl. a mutánsokról szóló „The Way of Gods” (1947, április) vagyegy gyilkosság igen extrém módon történő megakadályozását elmondó „TheInfinite Moment” (1942, április). Bár ezeket nem szokták a legjobbKuttner-művek között emlegetni, semmivel sem rosszabbak, mint a Padgettelbeszélések. Kuttner 1950-ben beiratkozott egy egyetemre (University of SouthernCalifornia), és a B.A. fokozat megszerzése után a következőt (M.A.)készítette elő, amikor 1958-ben meghalt. Halála óriási űrt hagyott asf-ben, amit néhány kritikus szerint azóta se sikerült betölteni. MintRay Bradbury megjegyezte: „Ha megengednek egy kis blaszfémiát, nehezenbocsátom meg istennek, hogy Kuttnert kivette közülünk 1958-ban.” Megítélése változó: eleinte felrótták neki, hogy művei egy részeutánérzésnek tekinthető (pl. a Cthulhu-mítosz történetek, a Howardutánzatnak tartott Elak elbeszélések, vagy a van Vogt-szerűnek ítéltBaldie-történetek). Az újabb kritika már sokkal pozitívabban értékeliKuttnert, egyértelműen a klasszikusok közé sorolja tehetsége éssokoldalúsága (!!) okán. Kuttner hatása sok mai írónál is kimutatható,legjelentősebb azonban a Bradbury és Leigh Brackett pályakezdésénélnyújtott segítsége. Amerikában és Angliában Kuttner művei inkább csak antikváriumban vagyaz eBay-n lelhetők fel (utoljára 2000-ben jelent meg a Fury Angliában).Kis kiadók vagy fanzinok azonban továbbra is számon tartják Kuttnerműveit, és időnként eredetiben nehezen hozzáférhető ritkaságok ismegjelennek (pl. idén februárban a Medieval Murders a Fading Shadowskiadásában). Magyarországon először 1965-ben, a Riadó a Neprendszerben c. kötetbenjelent meg Kuttner elbeszélés, rögtön kettő is (az egyik Padgett-ként).A következő évtizedekben megjelent még kb. tíz, az utolsó tavaly, azÁtjáró magazinban. Úgy látszik, szerencsére nem az volt utolsó, ésesetleg abban is bízhatunk, hogy előbb-utóbb valaki érdemesnek tartjaegy Kuttner könyv kiadását.
BIBLIOGRÁFIA A bibliográfia Henry Kuttner magyarul megjelent elbeszéléseit soroljafel (mivel könyve eddig nem volt lefordítva). A magyar címet az angolköveti az eredeti megjelenés adataival, aztán a magyar megjelenés helye(a magazinok neve dőlt, az antológiáké vastag betűvel), ideje ésfordítója. 1. Amire szükségük van (What You Need, Astounding 1945, október),Metagalaktika 9, szerk. Kuczka Péter, Kozmosz, 1985, ford. GáspárAndrás.
2. Android (Android, F&SF 1951, június), Riadó a Naprendszerben,szerk. Kuczka Péter és Kulin Katalin, Európa, 1965, ford. LengyelPéter; Rakéta Regényújság 1975, május 20, ford. Lengyel Péter.
3. Évszázadok keresztje (A Cross of Centuries, Star Science FictionStories 4, szerk. Frederik Pohl, Ballantine, 1958), Galaktika 1992,december, ford. Kóczián János.
4. Gyűlöllek, olvasó! (Reader, I Hate You!, Super Science Stories 1943, május), Átjáró 2003, augusztus, ford. Németh Attila.
5. Hang a jövőből (Line to Tomorrow, Astounding 1945, november), Riadóa Naprendszerben, szerk. Kuczka Péter és Kulin Katalin, Európa, 1965,ford. Hernádi Miklós [mint Lewis Padgett].
6. Isten áldja, professzor úr! (Exit the Professor, Thrilling WonderStories 1947, október), Metagalaktika 9, szerk. Kuczka Péter, Kozmosz,1985, ford. K. Pavlova Anna [mint Lewis Padgett].
7. A kevély robot (The Proud Robot, Astounding 1943, október),Galaktika 1988, november, ford, Békés András [mint Lewis Padgett].
8. A sötétség fellegvára (The Citadel of Darkness, Strange Stories 1939, augusztus), Atlantisz 1990, május, ford. Kornya Zsolt.
9. A Szem (Private Eye, Astounding 1949, január), Metagalaktika 3, szerk. Kuczka Péter, Kozmosz, 1982, ford. Benedek Mihály.
10. Temetői patkányok (The Graveyard Rats, Weird Tales 1936, március),Az elátkozott kert, szerk. Molnár Zoltán, Gulliver, 1993, ford. MolnárZoltán.
11. A tvonki (The Twonky, Astounding 1942, szeptember), Metagalaktika9, szerk. Kuczka Péter, Kozmosz, 1985, ford. Békés András [mint LewisPadgett].
12. Vagy pedig… (Or Else, Amazing 1953, augusztus/szeptember), Diákévek 1969, 1/2. szám, ford. Pataki János.
13. Vasfedezet (The Iron Standard, Astounding 1943, december),Galaktika 33, szerk. Kuczka Péter, Kozmosz, 1979, ford. F. Nagy Piroska[mint Lewis Padgett]. Zsoldos Endre
Átjáró SF&F Magazin

]]>