Az Avana Egyesület november 17-én, Salgótarjánban egy rendkívüli Közgyűlés keretében megtárgyalta a Zsoldos Péter-díjjal kapcsolatos módosításokat és szervezési feladatokat.

 

1,A díjra csak a kiadók és a szerzők nevezhetnek műveket. Az Avana Egyesület célzott levéllel megkeresi a Kiadókat, amelyben felhívja a figyelmet a jelölés lehetőségére, valamint arra, hogy a jelölés folyamatos, hogy elkerülhet? legyen az a gyakorlat, hogy a zsűri tagjai a nevezett alkotásokat szinte a díjátadó előtti hónapban kapják meg.
Lehetőleg, minél szélesebb területen jelenjen meg a pályázati felhívás. Az olvasók nem jelölhetnek, de ajánlást tehetnek az Egyesület felé, e célra az Avana létrehoz weboldalán egy fórumtopikot.
 
2, A Kiadók felé elküldött levél tartalmazza a sci-fi meghatározását, valamint a novella, kisregény, regény határait, amely meghatározásokat, az elbíráló bizottság fogalmazza meg. 3, Kerüljön bele a Zsoldos Péter Díj szabályzatába a következő kitétel:
„A zsűrinek joga van saját hatáskörében eldönteni, hogy az eléje kerülő m? önálló regény vagy egy folytatásokban megjelenő (sorozat) alkotás, amely akkor kerül elbírálásra, amikor az utolsó kötete is megjelenik, hasonlóan a folytatásokban közölt novellákhoz és kisregényekhez.” 4, Az Egyesület nevezésnek a példányok beérkezését tekinti, ennek megléte után kerül föl a weboldalra a nevezés ténye. A bekért példányszám a mindenkori zsűri létszáma. A díjra nevezett m? mellé adható egy rövid ajánlást, amelyet eljuttatunk a zsűri tagjaihoz. Az ajánláson kérjük feltüntetni, hogy meglátásuk szerint miért tartozik ez a regény/novella a sci-fi kategóriájába illetve milyen erényei vannak, mely alapján kiadásra került.
Kérjük, hogy a kiadók mielőtt neveznének, mindenképpen egyeztessenek a szerzővel! 5, A Közgyűlés kéri az elbíráló bizottságot, hogy amennyiben az előző évi pontozási rendszerhez képest változtatás történt, úgy ezt egy hónappal a díjra jelölés végső határideje előtt hozzák az Egyesület tudomására. 6, Az adott pályázati évben egy szerzőtől maximum 3 novella nevezhet? a díjra. 7, Az Avana Egyesület szüntesse meg a hiányát annak, hogy a díjra nevezett alkotóknak nincs lehetőségük megismerni az elbíráló bizottság véleményét alkotásukról.
Ennek érdekében az Avana Egyesület vállalta, hogy a HungaroCon – országos találkozó harmadik napján (a díjkiosztást követő napon) egy ún. Fórum napot szervez az elbíráló bizottság, a díjra nevezett művek alkotói, kiadói és olvasói részvételével, ahol nyilvánosan sor kerülhet a nevezett művek véleményezésére, elkerülve azt a megvalósíthatatlan igényt, hogy minden bizottsági tag, minden m?ről külön kritikát írjon. 8, Kérjük a Zsoldos Péter Díj elbíráló bizottságának tagjait, hogy a Preyer Hugo emlékére, novellapályázatra beérkezett, és a díj zsűritagjai által 5 legjobbnak ítélt alkotását is olvassák el és segítsenek ebből kiválasztani a 3 legsikeresebb amat?r pályázatot. 9, A Közgyűlés Zsoldos Dávid kérésének eleget téve elfogadta, hogy Zs. Dávid mentesüljön a pontozás és a véleményezés munkája alól. Javasoljuk, hogy Zsoldos Dávid, a Zsoldos Péter díj elbíráló bizottságának Örökös Tiszteletbeli Tagja legyen. A bizottság munkájában, mint megfigyelő vegyen részt.
Helyette a Közgyűlés új tagot választott: Szentesi Ágnes személyében, aki a Solaria sci-fi Magazin szerkesztője. Szentesi Ágnest az Egyesület elnöke a Közgyűlés előtt megkereste, és Ágnes vállalta ezt a megtisztelő feladatot. Ezzel a
Zsoldos Péter díj zsűrijének létszáma ismét 6 főre emelkedett. 10, A Közgyűlés tisztelettel kéri a Zsoldos Péter díj elbíráló bizottságát, hogy döntését az adott évi díjazottakról a díjátadó előtt minimum egy héttel hozza meg. 11, A Közgyűlés döntése szerint, amennyiben megszületik Ambrus Attila közvetítésével a Kódex kiadóval a megállapodás, úgy:
– Vállaljuk az Új Galaxis szerkesztését.
– Az első ilyen szerkesztés a Zsoldos Péter Díjat nyert írók műveiből és a Preyer Hugó emlékére novellapályázaton nyert alkotók műveiből állítjuk össze.
– A szerkesztésben munkát vállalt: Antal József, Csupor Béla, K.Varga Bea, Vastag Zoltán, Bódi Ildikó 12, Az Avana SF Hírlevél anyagi megfontolások miatt kisebb terjedelemben jelenik meg és nem lesz benne képregény. 13, Az Avana Egyesület illusztráció és képregény pályázatot hirdet, melynek kiállítása megrendezésre kerül a 2008-as évi HungaroConon. A háromtagú zsűri első megszavazott tagja Bajer Antal. Továbbá a Közgyűlés javasolta Oroszlány Balázs és Cene G. István felkérését.

]]>