Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálnivélte az apokalipszis töténetének eredetét. Egészen egyszerűen egy öt kilométerátmérőjű meteoritkráterről van szó, Jordániában, amit eddig egy kialudtvulkánnak hittek. Ami érdekessé teszi a felfedezést, hogy a becsapódás nagyvalószínűséggel a kőkorszakban történt, amikor ez a térség már lakott volt.Mi is történik,mikor egy meteorit eléri a Föld felszínét?
Ha a meteorit elég gyorsanérkezik és nem ég el a légkörben, valamint elég nagy tömege marad, mikorbecsapódik, akkor a robbanás ereje felérhet néhány ezer hirosimai atombombarobbanásával. Ami hamut és füstöt jelent, valamint több millió tonna törmeléket,ami ráadásul akár több kilométer magasságba is feljuthat a légkörbe, a forrólevegőtől több száz kilométeres körzetben minden lángba borult, az élőlények mára hőtől is elpusztultak. Nem mellékesen földrengés és hihetetlen hangok kísértéka jelenséget,  a rengések elég messzejuthattak akár ahhoz is, hogy árvizeket, vagy jó pár méter magas vízfalat borítsanaka partokra. A füst és a tűz akár ezer kilométerről is látható volt. Majd a szétomlóés lassan lehulló hamu és por sötétséget okozott, eltakarva a Napot.

Kísérteties lehetett a sötétbeboruló lángoló vidék.
Az ég szó szerint leszakadnilátszott.
 

Nagyon valószínű, hogy aki eztélve megúszta örökké emlékeibe zárta ezt a nem mindennapi eseményt és még adédunokáinak is ezt mesélte egy biztonságos barlangban az esti tábortűz izzóparazsa mellett.

Werner Schneider, a braunschweigi Műszaki Egyetem geológusa fedeztefel, hogy nem kialudt vulkán hever a lábai alatt, hanem egy közel száz méterátmérőjű meteorit becsapódásából keletkezett kráter. Schneider és munkatársai, Hani Khoury, a jordániai Földtudományiés Ásványkincskutató Intézettől, valamint EliasSalameh, a Jordan Egyetem kutatója egyértelműen megállapították, hogymeteorit-becsapódásról van szó. A krátert több koncentrikus gyűrű veszi körül,a közepén pedig egy dombszerű kiemelkedés található, ami akkor keletkezik, habecsapódás után a felszálló kőzetdarabok visszahullnak. A becsapódás időpontja körül viszont még komoly bizonytalanságok vannak. Azeddigi becslések helyszíni megfigyelésen alapulnak, de a kutatók remélik, hogyradioaktív vizsgálatokkal hamarosan sikerül meghatározni a kráter korát, és habeigazolódik a hipotézisük, ez lesz a Közel-Kelet eddig feltárt legfiatalabbmeteoritkrátere. és amennyiben tényleg tízezer évesnek találják a maradványokat,akkor az emberiség történetének legnagyobb természeti katasztrófájánakfelfedezését tudhatják magukénak.

Ha minden igaznak bizonyul, márnem is olyan meglepő, hogy ez az eset bekerült az emberiség legősibb történeteiközzé.

Lehet, hogy egy napon az iskiderül, hogy sárkányok is léteztek?

Kreatívabb mesélők már valószínüleg tervezgetik is, hogy egy ilyen eseményt hogyan mesélhetnénk le. Kisebb meteor esetén akár a meteor felkutatása is érdekes feladat lehet…

 

]]>