Dr. S. Sárdi Margit a tavalyi évfolyamán vette át a Zsoldos Péter díjelnöki tisztét, és első lépése egyújfajta zsűrizési-pontozási rendszerkialakítása volt. Akárcsak tavaly, idénis az alább ismertetett módszerrel döntöttékel, melyik regényt és novellát ítélika legjobbnak.


A Zsoldos Péter-Díj odaítélésének módja és szabályai

A Zsoldos Péter-Díj odaítélésének módja és szabályai


1. A Zsoldos Péter-Díj (Díj) célja, hogy emléket állítson Zsoldos Péternek, és ápolja a sci-fi irodalom értékeit.
2. A pályadíj megosztható, vagy adott esetben  az elnök döntése alapján nem kerül kiadásra.
3. A Díjat az Avana Egyesület (Egyesület) által meghirdetett pályázat győztese kapja.

Az Egyesület feladatai


4.  Az Egyesület minden évben megfelelő formában a széles nyilvánosság számára közzéteszi a pályázat feltételeit és határidejét.
5.  A pályázatot regény és novella kategóriában hirdeti meg.
6.  Összegyűjti a nevezéseket, ellenőrzi érvényességüket, összegyűjti a pályaműveket.
7.  Fölkéri a bírálóbizottság elnökét és tagjait, és megküldi nekik a pályaműveket, valamint a bírálati lapokat.
8. Gondoskodik a novella-kategória győztesének adandó ajándékról.
9. Közzéteszi a pályázat eredményeit.

A pályázat feltételei


10. A pályázatban résztvehet minden olyan, az előző év április 1-jétől a tárgyév március 31-ig megjelent sci-fi tárgyú regény, illetve novella, amely magyar szerző munkája, és magyar nyelven, legalább 1000 példányban jelent meg.
11. A fenti feltételt teljesítő művet bárki nevezheti, aki a pályaművet 5 példányban megküldi az Egyesületnek a tárgyév április 30-ig.
12. A fenti feltételnek meg nem felelő pályamunkák példányait az Egyesület kívánságra a helyszínen visszaadja a pályázónak, postázásra azonban nem kötelezhető.

A bírálóbizottságról


13. A bírálóbizottság öt tagból és elnökből áll.
14. A bírálóbizottság tagjait az Egyesület kéri föl.
15. A bírálóbizottság tagja lehet az a személy, akit szakismeretei, a sci-fi irodalomban szerzett jártassága erre alkalmassá tesz, és sem általa írt, sem általa szerkesztett/kiadott munka nem szerepel a pályamunkák között.
16. A bírálók a tárgyév június 30-ig megküldik az elnöknek a pályaművekről írott rövid szöveges bírálatukat és 0–10-ig rájuk adott pontjaikat.
17. A bírálók csak a saját véleményüket hozhatják nyilvánosságra, a többi bíráló véleményét és a tanácskozásokon elhangzottakat bizalmasan kell kezelniük.

A bírálóbizottság elnöke


18. Az Egyesület által fölkért elnök gondoskodik a Díj méltóságának megőrzéséről.
19. Az elnök egyúttal bíráló tag.
20. Az elnök összegyűjti és összegzi a bírálók által neki megküldött bírálatokat, megállapítja azok eredményét, szükség esetén összehívja a bizottságot, az ülést mint elnök vezeti, s a vélemények egyeztetése után dönt a pályázat eredményéről.
21. A bírálók javaslata alapján az elnök dönt arról, hogy a bizottság a díjat megosztja vagy nem adja ki.
22. A díjátadáson értékeli a pályázatot, jellemzi a pályaműveket, közzéteszi rangsorukat, és átadja a díjakat.
23. A bírálók által készített írásos bírálatokat bizalmas anyagként kezeli, őrzésükről gondoskodik.

A pályázat eredményének kiszámítása


1.A pályaművek egy–egy bírálótól 0–10 közötti pontszámot kapnak.
2.Az a pályamű, amely a hat bíráló közül legalább 4-től nem kapott legalább 6 pontot, az eredmény további kiszámításában nem vesz részt (1. kör).
3.A fennmaradó művek pontszámait összeadjuk úgy, hogy a 6-nál kisebb pontszámokat nem vesszük figyelembe (2. kör).
4.Ha az így kialakult rangsorban a legtöbb pontot elérő pályamű/vek előnye legalább 6 pont, akkor azt/azokat kell győztesnek tekinteni.
5.Ha ilyen mű nincs, de van olyan pályamű, amely legalább 3 bírálónál akkora vagy nagyobb pontszámot kapott, mint az, amelyik a legtöbb pontot kapta, azt kell győztesnek tekinteni.
6.Ha ilyen sincs, az elnök összehívja a bizottságot, ismerteti a véleményeket, és új pontozást rendel el, amelyben csak a 2. körben jelzett pályaművek vesznek részt.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Szempontok a pályaművek értékeléséhez


– A megjelenés körülményei, alkalma, ideje
– Cím, témaválasztás
– A mű belső világa:    epikum
                                     jellemek, jellemrendszer
                                    üzenet (mondanivaló, állítmány)
– A mű külső világa:     epikus tehetség (cselekménybonyolítás)
                                    jellemzés
                                    leíró tehetség (színhely ábrázolása)
                                    drámai tehetség (párbeszédek)
                                    stílus, szókincs
– Szöveggondozás:       lektor, kiadó, nyomda munkája
– Olvasói élmény, viszony Kapcsolódó anyagok:
A 9. Zsoldos Péter díj nyertesei
A bírálat szakszerűségét szeretném elérni – interjú S. Sárdi Margittal
A 8. Zsoldos Péter Díj regénypályázatának bírálata – 2005.
]]>