Képzőművészeti és irodalmi ART club (továbbiakban: kARTc) Közhasznú Kulturális Egyesület kortárs amatőr és hivatásos írók, költők részére 2005. december 31-diki határidővel.

A pályázat célja: A kARTc Füzetekben publikálási lehetőség, kortárs amatőr és hivatásos írók, költők részére. Pályázhatnak magyar nyelven író, 18 éven felüli hivatásos és amatőr írók, költők.

Pályázati cím:

4024 Debrecen, Kandia u. 1. 7/39, 4003 Debrecen, Pf. 24, e-mail: kartc@tvn.hu. Nevezési díj: kARTc tagoknak 500 Ft, nem kARTc tagoknak 1500 Ft, postai befizetési csekken a 10403428-34235984-00000000 számú bankszámlaszámra. A pályázat jeligés! A pályaművek mellé kérjük csatolni egy kisalakú borítékban – amelyen fel van tüntetve a jelige – a pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét (ha van), egy rövid, pársoros életrajzot, és a nevezési díj befizetését igazoló szelvény másolatát. A pályázóknak vers esetén minimum 5, de maximum 10 verset kell beküldenie maximum 15 oldal terjedelemben, prózai művek esetén minimum 3, de maximum 5 írással kell neveznie, egy prózai mű nem lehet hosszabb 5 oldalnál a következő formai követelmények betartása mellett: A/4-es lap, betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12, mindegyik margó 2,5 cm, sorköz: másfeles (1.5), bekezdés: balra zárt (bizonyos formai okok miatt ettől el lehet térni), prózai művek esetén sorkizárt.

Mindegyik pályaműből kettő példányt kérünk a postacímre eljuttatni. Aki mindkét műfajban pályázik, vagy több pályaművet ad le, annyiszor kell nevezési díjat fizetnie, ill. annyi jeligés pályaművet kell a postacímre eljuttatnia.
Pályázat leadási ideje:
2005. december 31. (postai bélyegző dátum) Jutalmazás:
A legjobb pályaművek a kARTc Füzetek antológia sorozatában, ill. a kARTc irodalmi és művészeti online folyóiratban kapnak helyet.
Az antológiába bekerült pályázók a kötetből 3db tiszteletpéldányt kapnak. Megjelenés:
A kARTc Füzetek antológia megjelenése várhatóan 2006. április 11.


]]>