Palkovics Iván a tavalyi Mars-oppozíció alkalmával készített felvételeiből látványos animációt állított össze. Az animáció 3 óra 40 perces időszakot ölel fel, ami egyhatoda egy marsbéli napnak. A felvételeken látványosan kirajzolódik az összezsugorodott déli pólussapka. Az északi sarkvidékre kevésbé látunk rá – ezen a tájon hidegebb van, és ennek megfelelően a téli sarki ködök teszik fehérré a bolygó korongjának alsó részét.

A kép felső részén látszanak a porral fedett vöröses déli felföldek, az alul látható sötétebb vidékek a bolygó északi síkságait jelzik. Az animáció elején a Sinus Meridiani mutatkozik sötét foltként a korong közepén, ezen a vidéken járja a marsi tájat az Opportunity marsjáró. Szintén az első képkocka bal felső részén, közvetlenül a korong pereme egy kicsit világosabb, amit az éppen beesteledő Hellas-medencében képződő fehéres ködök okoznak. Az animáció végén a korong közepére a Valles Marineris kerül, amelyet közel vízszintes sötét sávként láthatunk, amint belenyúlik a vöröses területbe. A jobb oldali elvégződésétől a jobbra lefelé eső vidék kicsit világosabb, talán az itt húzódó Tharsis-hátság vulkánjai feletti felhőktől kapott ilyen árnyalatot. A csillagaszat.hu híre

]]>