Meg kíván szabadulni a veszteséges tudományos ismeretterjesztő lapok – az élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – kiadásának nyűgétől a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. (MHK). A nagy múltú orgánumok első körben várhatóan viszszakerülnek eredeti gazdájukhoz, a TIT-hez, ám rövidesen olyan szakmai befektetőre is szükség lesz, aki képes a veszteség finanszírozására vagy még inkább eltüntetésére.

A rendszerváltás óta tartó anakronizmusnak vethet véget az MHK immár deklarált döntése, hogy tudniillik nem kívánja tovább finanszírozni a „történelmi” okokból máig nála ragadt ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését. A formailag a Tudományos Ismeretterjesztő Társulathoz (TIT) tartozó lapok kiadása a 90-es évek elején került a Közlönykiadóhoz, eleinte „szívességi alapon” (annak köszönhetően, hogy a Természet Világa korábbi szerkesztőjét nevezték ki az MHK élére), majd jogi értelemben is, amikor a tulajdonjogok 49 százaléka a kiadóhoz került, s a TIT csak 51 százalékot tartott meg.

A magyar tudományos ismeretterjesztési hagyományok folytatóinak számító lapok közül a Természet Világa a világ egyik legrégebbi (a legrangosabb tudományos kiadvánnyal, a brit Nature-rel gyakorlatilag egyidős) ismeretterjesztő újságnak számít, amely inkább a „mély” (természet)tudománnyal foglalkozik, szemben a népszerű megközelítést preferáló élet és Tudománnyal. A Népszabadság cikke
 

]]>