A pályázat leírása: A pályázat folyamatos, évente több alkalommal történő zárással. A pályaműveket a kiadóba kell beküldeni, elektronikus úton (szerk@garbokiado.hu) . A beküldött művek elbírálása érkezési sorrendben, folyamatosan történik. A beküldött prózai írásmű maximum 10 oldal, azaz 18 000 leütés lehet, vagy 5 vers. A pályázat elbírálása: Az anyagokat szakértők bírálják el. Azon írásművek, melyek publikálásra alkalmasak, értékelést nem kapnak, csak egy értesítést, hogy pályázatunkban nyertes műként szerepel, és kiadásra vár. Amennyiben nem kerül a kiválasztott írások közé, természetesen néhány mondatos indoklást küldünk. A nyertes művek kiadása: A nyertes műveket összegyűjtjük, és egy közös kötetben kiadjuk. A válogatás kiadására két lehetőség van: Pályáztatás, vagy Költségmegosztás a Kiadó és a Szerző között. A Pályáztatás azt jelenti, hogy irodalmi pályázaton indul a Kiadó, és a pályázati pénzből jelenik meg a kötet. A Költségmegosztás esetében a Kiadó finanszírozza a kiadás teljes költségét. A marketing kampányhoz kérünk anyagi hozzájárulást, amit részletesen megismertetünk az érdekeltekkel. Előző kötetünknél, ami a 2009. évi Ünnepi Könyvhétre jelenik meg, 6 000 Ft +Áfa volt oldalanként. A következő kiadásnál is kb. ezzel az összeggel lehet számolni. Természetesen minden szerzőnek lehetősége van a két mód közül választani. Az előző pályázatunk alapján megjelent antológiánk címe: Ígéretek. Megtekinthető Webáruházunk Könyvek kategóriájában: http://garbokiado.bolthely.hu A következő válogatás kiadása októberre várható. A pályázat Nevezési díja: 1 000 Ft/írásmű 14 éven aluli gyermekeknek és fogyatékkal élőknek díjmentes A díjat átutalással, vagy postai készpénzes utalvánnyal lehet fizetni a Kiadó bankszámlaszámára. UniCredit Bank 10918001-00000028-67290008 Postacímünk: 1026 Budapest, Fillér utca 28. A közlemény rovatba, kérjük, írják bele, hogy „pályázat”, és az e-mail címet, amihez a befizetés tartozik. Várjuk műveiket! Sikeres pályázást kívánunk! http://www.garbokiado.hu Irodalmi Klub A KLUB tagjai havonta egy, 18 000 leütést meg nem haladó alkotásukat, úgynevezett korrekciós javításban kapják vissza (különböző színű törlések és betoldások, amelyek eltávolíthatóak a szövegből). Ez alapján kijavíthatják, vagy újraírhatják művüket, melyet ismételten korrekcióztatni lehet. A folyamatos e-mail konzultációkkal maguk is érezhetik, észreveszik saját írásaikon a változást. A klubtagság magába foglal még havonta 1 alkalommal egy 4 órás csoportos stílusgyakorlati lehetőséget. A kiadóban közösen elemzik a műveket, és más írások boncolását is megtapasztalhatják, megbeszélhetik. A klub tagsági díja: 6 000 Ft/hó. 14 éven aluli gyermekeknek és fogyatékkal élőknek DÍJMENTES A belépés folyamatos. Jelentkezni e-mailben lehet. Az első alkalommal 2 havi tagsági díj átutalását kérjük, ezzel utalva a folyamatos szándékra. (Így a következő tagsági díj megfizetésére a 3. hónapban kerül sor.) A díjat átutalással, vagy postai készpénzes utalvánnyal lehet fizetni a Kiadó bankszámlaszámára. UniCredit Bank 10918001-00000028-67290008 Postacímünk: 1026 Budapest, Fillér utca 28. A közlemény rovatba, kérjük, írják bele, hogy „irodalmi klub” és az e-mail címet, amihez a befizetés tartozik. Jelentkezés: garbo.kiado@gmail.com]]>