Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete (MTA KTM CsKI) pályázatot hirdet középiskolai tanulók részére annak alkalmából, hogy az ENSZ 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 400 éve történt, hogy Galilei és kortársai elõször végeztek csillagászati megfigyeléseket távcsõvel. A pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli magyar, 14 és 18 év közötti középiskolai diák. Kizárólag 3 fõs csapatok pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából több csapat is pályázhat. A pályázat témája: Végiggondolni, hogy melyik az a csillagászati objektum, amit Magyarország egyik legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI Piszkéstetõi Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni a csapat. Rövid indoklását várjuk annak, hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok alapján választották az adott égitestet, van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges aktualitása. Van-e lehetõség valamely tudományos kérdés eldöntésére vagy sejtés igazolására a felvételek alapján? Miért lehet érdekes a megörökítendõ égitest a nagyközönség számára? Beküldési határidõ: 2009. május 15. 24h 00m Az elbírálás határideje : 2009. június 10. A pályázat célja, hogy lehetõséget teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati élményeinek megismétlésére, megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvetõ csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint egy égitest láthatósága, fényessége, látszó átmérõje, szíszûrõk használata, digitális képrögzítési eljárások. Egy tudományos probléma feldolgozása révén bepillantást nyernek a XXI. század csillagászati megfigyelési technikáiba, berendezéseinek használatába, részt vesznek egy távcsõidõ-pályázat elõkészítõ munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják. Díjak: Az elsõ három helyezett pályázata 1-1 óra távcsõidõt kap 2009 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkéstetõi Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a projekt megvalósítására. Az elsõ helyezett jutalma, hogy a csapat tagjai felkészítõ tanárukkal együtt meghívást kapnak a Piszkéstetõi Obszervatóriumba, ahol – szakember segítségével – személyesen rögzítik a pályázati anyagban szereplõ objektumot. A második és harmadik helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az elsõ három helyezett pályázat eredményeképpen készült kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján és a magyar tudományos sajtóban. Bővebb információ a pályázat honlapján]]>