A jelenlegi kozmológiai elméletek szerint röviddel születése után az Univerzum kizárólag hidrogént, héliumot és nyomokban kevés lítiumot tartalmazott. A periódusos rendszer nehezebb elemei csak később, a csillagok belsejében zajló fúziós folyamatok, valamint a halálukat kísérő robbanások során épültek fel és szóródtak szét a világűrben. Ez a héliumra csak részben igaz, amely később a csillagok belsejében, illetve már az Ősrobbanás után 3-4 perccel zajló fúziós folyamatokban egyaránt keletkezett.

Megbecsülve a Világegyetem születése óta létrejött csillagok mennyiségét, kiszámolható hogy körülbelül mennyi hidrogénnél nehezebb elem keletkezhetett időközben – a csillagászatban ezeket együttesen fémeknek nevezik. Az Univerzum valódi fémtartalmát a megfigyelésekből is meg lehet becsülni, a távoli galaxisok, valamint Tejútrendszerünk csillagközi felhőnek vizsgálatával. Az utóbbi esetekben azonban az elméleti értékkel összevetve a várt fémtartalomnak csupán egytizedét „látjuk”.

Az [origo] cikke

]]>