A Delta Vision kiadónovellapályázatot hirdet három kategóriában „Erato” címmel. A pályázatra aszerelmet – különösen a testi szerelmet, az erotikát – színvonalas módonmegjelenítő írásokat várunk az alábbi kategóriákban:– klasszikus fantasy (hősi fantasy, dark fantasy, középkoriviszonyokra alapozott fantasy)
– modern fantasy (városi fantasy, steampunk, mágikusrealizmus)
– sci-fi (hard scifi, space fantasy, űroperett)
 

Mindhárom kategóriában három-három novella kerül díjazásra. A díjazottak megjelenésre kapnak lehetőséget a Delta Vision Kft. Delta Műhely sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek. Minden pályaműnek eredeti, korábban nem publikált írásnak kell lennie. Minden pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be (nem kategóriánként kettőt). A novellák nem játszódhatnak más szellemi tulajdonát képező világon (például Amber, Ynev, Faerűn, Krynn stb.). A Delta Vision fenntartja annak jogát, hogy adott esetben az egyes kategóriákban csak egy vagy két novellát jelöljön megjelentetésre, illetve hogy a nyertes pályaműveket csak szerkesztés után jelentesse meg. Terjedelmi korlát: 10000-50000 leütés (szóközökkel együtt) Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12 pt, kiemelés csak kurzív (italics) és félkövér (bold) formázással, Rich Text formátum Írógéppel íróknak: Egy átlagos szerzői oldal (cca. 25 sor, soronként 50 leütés) az 1250 karakter. A pályamű tartalmazza a következőket: – novella címe
– mely kategóriában jelölt a mű
– jelige A pályaműveket az író által választott jeligével ellátva, nyomtatott és elektronikus formában az alábbi címre várjuk: Delta Vision Kft. „Erato”, 1092 Budapest, Ferenc körút 40. vagy email: novella@deltavision.hu A postán feladott pályaművekhez lezárt, és a jeligével ellátott borítékban, az elektronikus úton érkezett pályaművekhez jelige alapján elnevezett .rtf (Rich Text File) fájlban (pl. jelige.rtf) mellékelni kell az alábbi adatokat: – pályázó neve
– pályázó címe
– pályázó e-mail címe vagy telefonszáma A pályázat postára adásának határideje: 2007. február 28. Eredményhirdetés: 2007. május 15. A díjazatlan kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Szempontok A scifi és fantasy műfaj régi adóssága az erotika hiteles, szép, emberi ábrázolása. Az említett műfajokba tartozó, a szerelmet – főleg annak testi oldalával együtt – megmutatni kívánó írások nagy része közhelyes, ügyetlen és többnyire álszemérmes, vagy az ellenkező véglet csapdájába esve pusztán közönséges vagy unalmasan pornográf. Különösen igaz mindez a hazánkban megjelenő scifi vagy fantasy művekre. Míg nyüzsögnek bennük a lehető legváltozatosabb módon megjelenített gyilkosságok és öldöklések, kivégzések és csonkolások, robbantások és halálsugarak, tömegkatasztrófák és népirtások, vérgőzös harci jelenetek és méregtől vonagló áldozatok, addig alig-alig találni köztük olyat, amelyben a szerelem hiteles bemutatására is vállalkozik a szerző, de közben képes elszakadni a lányregények vagy a kései trubadúrlíra finomkodó, sosemvolt szerelemképétől, esetleg – ritkábban – a testiség öncélú, indokolatlan ábrázolásától. Pályázatunkkal ezen a helyzeten kívánunk változtatni. Hangsúlyozni szeretnénk: a novelláskötetet elsősorban felnőtt olvasóknak szánjuk, így szeretnénk, ha a szerzők az ifjúsági irodalomban megszokottnál bátrabb kézzel nyúlnának a témához. Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy pusztán attól, mert egy mű központi témája a testi szerelem, az még nem válik jó novellává! Olyan irodalmi szempontból is kifejezetten színvonalas írásokat várunk tehát, amelyekben élő karakterek, hiteles szereplők tettein keresztül csodálkozhat rá az olvasó a szerelem, az erotika szépségére és értékeire. Tudjuk, hogy pályázatunk nehéz feladat elé állítja a vállalkozó kedvű írókat. A célunk kettős: egyfelől hazai szerzők segítségével megmutatni, hogy a scifi és a fantasy jóval értékesebb, sokrétűbb műfaj annál, amilyennek felületes ismerői vélhetik, másfelől új, korábban még nem, vagy csak elvétve megjelenéshez jutott tehetségek felfedezése. Bízunk abban, hogy a hozzánk érkező, az erotika szép témáját igényes módon feldolgozó pályaművekből végül színvonalas kötet születik. Mert mesélni így is lehet.    ]]>