Kossuth Kiadó szépirodalmi tehetségkutató pályázatot hirdet.Elképzelésükhöz a már létez? „cyber-fiction”, illetve a „techno-thriller” műfaja áll a legközelebb, melyek legjelesebb képviselője Michael Crichton. (Jurassic Park, A gömb, Androméda-törzs, Átprogramozott ember, Félelemben és még sok lebilincselő történet.) A másik jeles szerző, aki a pályázat szempontjából alapul szolgálhat, az orvosi thriller koronázatlan királya, Robin Cook (Kóma, Vakság, Járvány, Halálos kockázat, Láz stb.) Regényírók jelentkezését várjuk eddig még nem publikált művekkel az alábbi feltételek szerint:
Műfaj: regény.
Terjedelem: 400.000-700.000 leütés.
Téma: a modern tudományok legújabb eredményeivel összefügg? izgalmas, fordulatos b?nügyi történet. „Ez egy kitalált történet. A benne szereplő személyek, intézmények, vállalatok és szervezetek jórészt a képzelet szülöttei, vagy ha mégsem, kitalált helyzetekben szerepelnek, és a leírtak nem valós magatartásukat tükrözik. Ezzel szemben a lábjegyzetekben szereplő hivatkozások létez? személyekre, intézményekre és szervezetekre mutatnak, azokat szövegh?en idézik. Ezek nem a képzelet termékei.”
(Szerzői megjegyzés Crichton: Félelemben c. regényéhez.) A Kossuth Kiadó most lehetőséget kínál gazdag képzelettel és jó kifejez?készséggel megáldott írók számára. Olyan pályaműveket várunk, melyekben a cselekmény és a szereplők kitaláltak ugyan, ám a történet tudományos elméleteken vagy konkrét eredményeken alapul. Támpontul néhány lehetséges téma, kiindulópont:
*  Csúcstechnológiák (pl. nanotechnológia)
*  Orvostudomány, géntechnika, klónozás, ?ssejtkutatás
*  Gyógyszerkutatás, gyógyszeripar, dopping
*  Biológiai fegyverek, járványok
*  Ökológiai katasztrófák, éghajlatváltozás, természeti katasztrófák, a technológia és a bioszféra kiszámíthatatlan kölcsönhatásai, új organizmusok
*  Telekommunikáció, szórakoztató ipar, TV, rádió
*  M?holdas technológia, ?rkutatás
*  Internet, informatika
*  Mesterséges intelligencia, virtuális valóság (sim city, second life)
*  Haditechnika, atomkutatás
*  Ipari kémkedés, hírszerzés, b?nüldözés
*  Globalizáció, terrorizmus Díjazás:
Amennyiben a pályaművek elérik a kiadó által elvárt színvonalat, az alábbi díjakat ajánljuk fel: 1. díj: 300.000 Ft
2. díj: 200.000 Ft
3. díj: 100.000 Ft A fenti díjakon kívül a szerző a m? nyomtatásban való megjelenése esetén royalty-ban részesül, melynek részletei egyéni megállapodás tárgyát képezik. Tartalmi megkötések:
Minden pályam?nek eredeti, korábban nem publikált írásnak kell lennie. Minden pályázó tetsz?leges számú pályaművet küldhet be. A pályam?nek a regény, kisregény irodalmi kritériumainak meg kell felelnie. A pályamunkák eljuttatása a Kiadóhoz:
A pályaműveket CD-n (formátum: Word document, vagy Rich text file), ajánlott postai küldeményként kérjük eljuttatni a Kiadóhoz (Kossuth Kiadó ZRt. 1043 Budapest, Csányi L. u. 34.). A borítékra kérjük ráírni: Regénypályázat. A CD-n csak a pályázó jeligéjét kérjük feltüntetni! Kérjük a pályázathoz mellékelni egy lezárt borítékban a következő adatokat (a borítékon is kérjük feltüntetni a jeligét.): A pályázó jeligéje
A pályázó neve
A pályázó címe
A pályázó e-mail címe és telefonszáma a könnyebb regisztráció, illetve a kapcsolattartás miatt. A művek beérkezési határideje 2007. december 31. A kiadásra alkalmasnak ítélt díjnyertes regényeket a kiadó megjelenteti. Amennyiben a nyertes műveken kívül egyéb pályamunkákat is arra érdemesnek tartunk, a kés?bbiekben azok megjelentetése is lehetséges. A beküldött anyagokat a Kiadó nem ?rzi meg, de esetleges kés?bbi felhasználásukról a szerzővel egyeztet. Emellett a kiadó fenntartja a jogot, hogy a műveket csak szerkesztés után jelentesse meg. ]]>