M. Night Shyamalan a Hatodik érzék és a Jelek című filmek rendezőjének új alkotása sodró lendület?, hátborzongató thriller egy családról, mely az egész emberiséget fenyeget?, megmagyarázhatatlan és megállíthatatlan esemény elől menekül. Ám ez az esemény nemcsak magát az emberiséget, hanem annak legalapvetőbb ösztönét, a túlélési ösztönt fenyegeti a leginkább. Az esemény kezdetének nincsenek előjelei, és úgy tűnik, mintha a semmiből csapna le a Földre. Néhány perc leforgása alatt ugyanis fura, mozdulatlan állapotot, majd pedig pusztító magatartást okozó viselkedés uralkodik el Amerika nagyvárosainak lakóin. Mi okozza ezt a hirtelen és összeomlásszerő magatartásváltozást az emberekbenő Egy új, soha nem látott terror-támadásfajtával állunk szembenő Vagy egyszerűen csak rosszul sült el egy tudományos kísérlet: önállósodott egy ördögi fegyver vagy egy vírus kiszabadult a laboratóriumból? És a kór a leveg?ben, vízben, vagy hogyan terjed egyáltalánő Elliot Moore (Mark Wahlberg), philadelphiai fizikatanár számára a legfontosabb, hogy elmeneküljön a halálos és misztikus jelenség elől. Jóllehet feleségével, Almaval (Zooey Deschanel) éppen komoly házassági válságon mennek keresztül, mégis úgy döntenek, hogy együtt kelnek útra a városból, először vonattal, aztán pedig autóval. Menekülésük során csatlakozik hozzájuk Elliot matematika tanár barátja, Julian (John LeGuizamo) és az ő nyolcéves kislánya, Jess (Ashlyn Sanchez). Céljuk pedig elérni Pennsylvania farmvidékét, ahol – úgy remélik – menedéket lelhetnek a szörny? és egyre pusztítóbb támadások elől. Mindazonáltal hamar nyilvánvalóvá válik számukra, hogy senki és semmi nincs biztonságban. A félelmetes és láthatatlan gyilkos elől nem lehet elmenekülni. Egyedül akkor csillan fel némi remény, amikor Elliot elkezdi megérteni, hogy mi is az az erő, ami életükre tör, és mi lehet az oka annak, hogy ez az egész emberiséget fenyeget? hatalom egyáltalán elszabadult. Az esemény című filmjével az író-rendező M. Night Shyamalan visszatér azokhoz a stílusjegyekhez, melyek legelső filmjét, a Hatodik érzéket is jellemezték. Egyszerő, mégis hátborzongató, sci-fivel keresztezett thrillert készített. A történet nagyrészt három ember sorsát mondja el (egy férfiét, egy nőét és egy gyerekét), akik egy megnevezhetetlen és arctalan katasztrófa elől menekülnek. De emellett persze azt is megmutatja a film, hogy milyen az, amikor a földi apokalipszis – melyet közvetlenül nem az emberek, hanem a természet indít útjára – a kezdetét veszi. Továbbá azt a kérdést is felteszi Shyamalan alkotása, hogy mi történik akkor, ha az ember legalapvetőbb ösztöne, az önfenntartási ösztön megsérül; valamint, hogy a szeretet és az egymás iránti féltés mennyiben segíthet túlélni a legsötétebb és legfenyeget?bb időket. Find more photos like this on SF WIW

Az esemény kezdete
A film ötlete akkor merült fel először a rendezőben, amikor New Jerseyn utazott keresztül, és hallotta a buja, zöld természet ablakon is áthatoló, mély zúgását. „Éppen New Yorkba utaztam – emlékszik vissza Shyamalan. – Gyönyör? nap volt, fák végig az út mentén, és akkor hirtelen azt gondoltam, mi volna, ha a természet egyszercsak ellenünk fordulna? Ez volt az a pillanat, amikor Az esemény című film szinte egész története megjelent a fejemben, és a karaktereket is azonnal világosan láttam magam előtt. Nagyszerő érzés volt, mert egy olyan filmet sokkal könnyebben aztán elkészíteni, melynek megvan már az alapvető struktúrája.” Jóllehet Shyamalan első vázlata meglehetősen intenzív és erős filmet ígért, a produkciót felvállaló Twentieth Century Fox munkatársai mégis arra bíztatták a rendezőt, hogy bátran fokozza az izgalmakat, a feszültséget és a félelmeket, akár még azon az áron is, hogy a film magasabb korhatár-besorolás alá esik majd. Shyamalan először meglep?dött ezen a hozzáálláson, aztán pedig boldogan élvezte a szabadságot, melyet a stúdió biztosított képzelete számára. „Amikor végiggondoltam az egészet, beláttam, hogy tényleg csak ilyen módon lehet megcsinálni ezt a filmet, hiszen nagyon sok tabutémát érintünk benne. Próbáljuk meg elképzelni például az Az ördög?z?t 13 éves korhatárküszöbbel – megmondom ?szintén, nekem ez nem megy.” Shyamalan a korunkban játszódó katasztrófatörténetet az ötvenes–hatvanas évek hidegháborús, paranoid sci-fijeinek módján kívánta ábrázolni. E filmek alapsajátossága ugyanis, hogy miközben a zsigeri félelmet okozó, váratlan katasztrófát látványos és hátborzongatóan leny?göz? módon mutatják be, aközben a modern társadalom működésmódját is kérd?re vonják. Akár Hitchcock bosszúálló varjait nézzük a Madarakban, akár az atomsugárzás létrehozta Godzillát, vagy a növényszerő lényeket Don Siegel A testrablók támadása című filmjében, akkor azt látjuk, hogy ezek a mára már klasszikussá vált alkotások a horrorfilmekre jellemz? feszültségen túl azt is megmutatják a nézőknek, hogy milyen lehet az új világ, ahol a Föld talán még tovább él, de az emberek már nem. A rendező jól tudta, hogy Az esemény történéseiben a félelem és a bizonytalanság maximális szerepet fog játszani. Ám ő még ennél is tovább ment egy lépéssel, amikor az emberiség pusztulásának egy szinte alig elképzelhet? módját választotta m?vének alaptémájául. „Azt gondolom, az az igazán félelmetes Az esemény történetében, hogy az emberek olyan dolgokat kezdenek csinálni, amit a legkevésbé várnánk tőlük. A váratlan és kiszámíthatatlan viselkedés mindig nagyon zavaró és félelmetes is egyben; főképpen azok a magatartásformák a legnehezebben elfogadhatóak, amelyek tabuhatárokat is áthágnak – magyarázza Shyamalan. – Mert végtére is, legalapvetőbb módon egyetlen dolog biztosítja az emberi faj fennmaradását: a túlélési ösztön, mely a káros dolgoktól távol tartja az embereket, valamint önmaguk és társaik védelmére indítja őket. Ám mi történik, ha ezt az ösztönt elveszik tőlünk? Úgy vélem, ez esetben a dolgok nagyon, nagyon hamar a fejük tetejére állnak.” A film misztikus hatásának fokozása érdekében a rendező-író nem adott részletes, kimerít? válaszokat arra vonatkozóan, hogy mi okozhatta a m?ben ábrázolt „eseményt”. Pusztán csak sejteti, hogy az emberi elmét befolyásoló jelenségek valamiképpen a természet és a környezet válaszreakciójának tekinthetők. „A film a nézők lelkiismeretét célozza, és ezért azt gondolom, hogy nekik maguknak kell a válaszokat megtalálniuk, nem pedig nekünk elmagyaráznunk, hogy mi is történt valójában – mondja Shyamalan. – Persze vannak olyan karakterek a filmben, akik beszélnek arról, hogy mi okozhatja ténylegesen az ábrázolt katasztrófát, ám őket érdekes módon nem hallgatják meg a többiek. Mindazonáltal, úgy hiszem, az emberi felelősségvállalás kérdése nagyon fontos szerepet játszik a filmben; továbbá ’az esemény’ akár még a természettel történő elszámolás napjaként is értelmezhet?.” Noha Az esemény sokban eltér Shyamalan korábbi munkáitól – például a trükkös, meglep?en váratlan befejezés ezúttal hiányzik –, mégis nagy hangsúlyt fektet arra a rendező, hogy az apokalipszist személyes módon mutassa be, és éppen ezt szolgálja, hogy a történések centrumában egy olyan pár áll, akiknek kapcsolata krízishelyzetbe jutott. A fizikatanár Elliot és a terapeuta Alma az egymásért való felelősségvállalás lehetőségét kell mérlegelje, miközben körülöttük a világ rettenetesen pusztulni kezd. „Számomra a filmek alaptörténete csupán elindítója azoknak a folyamatoknak, melyek a szereplőket arra sarkallják, hogy a hűségről, a szeretetről, az emberi létről beszéljenek, és amelyek eredményeként érzelmileg, lelkileg jobban megismerhetik magukat és egymást – magyarázza Shyamalan. – Nagyon fontos Alma és Elliot történetében a szerelem működésmódjának bemutatása, valamint annak ábrázolása, hogy miképpen alakulnak egy férfi–nő kapcsolatban az erőviszonyok, és hogy egyáltalán mit mondunk egymásnak, amikor azt gondoljuk, hogy ez az utolsó beszélgetésünk az életben. Ami igazán érdekelt Elliot karakterében, az éppen a hit és a hűség volt, mely a feleségéhez való viszonyát jellemzi, és egyúttal Alma számára a túlélést is lehetővé teszi.” A történések előrehaladtával Elliot és Alma olyan családként ismernek magukra, mely egy szörny?séges időben születik újjá azért, hogy meg?rizze a reményt a többiek számára is. „Remélem, hogy az új család, amit ?k együtt létrehoznak, mintegy mintaadó metaforaként szolgálhat az emberiség számára, megmutatva azt, hogy a pozitív és reményteli világszemlélet mekkora erőket képes mozgósítani a Földön. Mindemellett azt is remélem, hogy Az esemény arra is ráébreszti a nézőket, hogy esélyünk sem lesz a történetben ábrázolt menekülésre, ha nem változtatunk a világhoz főz?d? viszonyunkon” – összegzi gondolatait Shyamalan.
A Twentieth Century Fox bemutatja a Spyglass Entertainment és a Blinding Edge Productions produkcióját „THE HAPPENING” Szerepl?k: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Betty Buckley Producer: M. Night Shyamalan, Sam Mercer Executive producer: Roger Birnbaum Kép: Tak Fujimoto. Látvány: Jeannine Oppewall Zene: James Newton Howard Írta és rendezte: M. Night Shyamalan Színes, amerikai film, 2008
]]>