Edgar Allan Poe 1809-benszületett, szülei vándorszínészek voltak. Apja és anyja korai halálaután a gyermek Poe-t a család egyik barátja, egy dohánykereskedő vettemagához. E barátnak köszönhetően jó nevelést kapott, neves iskolákbajárhatott, és – ismereteit bővítendő – Angliába is eljuthatott. Az ifjúPoe rengeteget olvasott, szinte már mániákusan tanult. Ám ezek mellettkorán elkezdte hajszolni a nőket, valamint az alkohol fogyasztásában ésa kártyázásban sem tudott mértéket tartani, így már fiatalon többbotrányt okozott viselkedése.

Kimeríthetetlen fantáziája és elképesztő novellái miatt az újságokés kiadók pályája kezdésétől szívesen alkalmazták. Írt kalandregényt,krimit és a sci-fi előfutárának tekinthető elbeszéléseket. Létrehozta amai detektívregény alapjait és a pusztán logikával győzedelmeskedőnyomozót a Morgue utcai gyilkosság című novellájával. Ezzel a műfajolyan későbbi alkotókra is hatást gyakorolt, mint Conan Doyle, vagyAgatha Christie.

Prózai munkássága mellett a költészetben ismaradandót alkotott. A képzelet, az érzelem, a nyelvi fantázia, aszellemesség és a gondolati változatosság mesterien elegyednek Poeverseiben. Szorongásos látomásainak talán legismertebb kifejezője A holló című alkotása.

Edgar Allan Poe züllöttnek mondhatóéletmódja ellenére, és rövid, 40 éves földi pályafutása után olyan nagyhatású életművet hagyott maga után, melyben sok, ma már szinténklasszikusnak számító alkotó munkássága is gyökerezik.

Poe alkotásai a magyar közönség előtt semismeretlenek. Műveinek kiadása szinte folyamatos. Sikere, elismertségeaz olvasók körében azzal is magyarázható, hogy sokszínű prózai ésköltői munkássága különböző műfajok kedvelőit is megszólítja.Magyarországon is sokféle Poe-kiadvány fellelhető. Beszerezhetők vers-és novellagyűjteményei, melyek a különböző magyar fordításoknakköszönhetően igen változatosak. Például A holló című versét mártöbb mint egy tucatszor magyarra ültették. Már ezek összehasonlítása isönálló irodalmi élményt jelenthet, hiszen egyes kötetek több fordítástis tartalmaznak. Aki azonban eredetiben szeretné élvezni Poe nyelviszellemességét, az találhat angol nyelvű kiadványokat is. Ezek – azolvasás élménye mellett – az angol nyelv tanulását is elősegíthetik.

2003-ban megjelent Poe teljes munkásságamagyar nyelven, három kötetben, melyek nem csak irodalmi alkotásait, depéldául hírlapíróként jegyzett kritikáit is tartalmazzák. Novelláimiatt gyakran szerepel válogatáskötetekben más alkotókkal együtt, ígyaz egyes stílusok rajongói is megtalálhatják az érdeklődési körüknekmegfelelő Poe-munkákat. Szerencsére a közönségigény egyre teljesebb ésigényesebb könyvek, kötetek elkészítésére sarkallta a honi kiadókat, sez elősegítette Poe hazai ismertségét is.

Edgar Allan Poe korszakalkotó életművénekmegismeréséhez tehát könnyen találhatunk kiadványokat akönyvesboltokban, az antikváriumokban illetve a könyvtárakban. Műveinekegy része az interneten magyar nyelven is olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán.


Kapcsolódó anyagok:
A Népszabadság Könyvek újabb darabja: Edgar Allan Poe novellái
]]>